Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen

Näkövammaisten Keskusliiton toiminnan päärahoittaja Raha-automaattiyhdistys (RAY) julkaisi 18.12.2014 tämän vuoden avustusesityksen sekä lähivuosien avustussuunnitelman. Sen mukaisesti liiton saamat avustukset tulevat vähenemään vuositasolla yhteensä yli kolme miljoonaa euroa vuosina 2015-2018. Näkövammaisten Keskusliitto sai vuonna 2014 noin 6,9 miljoonaa euroa RAY:n avustuksia.

Julkisin varoin kustannettavan järjestötoiminnan lisäksi liiton elinkeinotoiminta (mm. kuntoutus-, opaskoira-, kirjapaino-, apuvälinemyynti- ja lainaus sekä äänittämötoiminta) on pääosin alijäämäistä tai heikosti kannattavaa.

Näkövammaisten Keskusliiton hallitus päätti 5.2.2015 liiton koko henkilöstöä koskevien yt-neuvottelujen aloittamisesta. Neuvottelut alkoivat 24.2. ja päättyivät 22.4. Niissä käsiteltiin toimenpiteitä, joilla liiton organisaatio-, palvelu- ja kustannusrakenne sopeutetaan vastaamaan supistuvia avustus- ja elinkeinotoiminnan tuottoja.

Näkövammaisten Keskusliiton hallitus käsitteli 28.4. neuvottelujen lopputuloksen ja päätti toimenpiteistä. Yt-neuvottelujen seurauksena 26 työsuhdetta päättyy ja 10 työsuhdetta osa-aikaistetaan.

Neuvottelujen alussa arvioitiin, että suunnitellut toimenpiteet olisivat voineet johtaa korkeintaan 50 työsuhteen päättymiseen.

Helsinki, 29.4.2015

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja