Tiedote 15.10.2016
Kan­sain­vä­li­nen val­koi­sen ke­pin päi­vä 15.10.

Valkoinen keppi ja esteetön ympäristö turvaavat näkövammaisen liikkumisen.

Valkoinen keppi on näkövammaiselle tehokas liikkumisen apuväline. Vaikka kepistä on merkittävä hyöty, se ei yksinään ratkaise näkövammaisen liikkumisen ongelmia. Myös ympäristö on rakennettava mahdollisimman esteettömäksi.

Kaikki valkoisen kepin käyttäjät eivät ole täysin sokeita, vaan suurella osalla on näönjäänteitä jäljellä. Heitä auttaa, jos ympäristö on selkeä, hyvin valaistu ja tarpeeksi suurilla opastauluilla ja viitoilla varustettu. Kohokartat, pistemerkinnät ja hyvät kontrastit lisäävät ympäristön hahmottamista. Kaduilla ja lattioissa olevat kohomerkinnät ja ohjaavat listat auttavat heikkonäköisiä ja täysin sokeita valkoisen kepin käyttäjiä suunnistamaan ja liikennevalojen ääniopasteet ovat suuri apu.

Hyvä esimerkki kaikkien liikkujien turvallisuutta parantavasta suomalaisesta innovaatiosta on pimeässä hohtava ohjaava lista, jolla voi merkitä turvalliset kulkuväylät ja poistumistiet.

Sen lisäksi, että valkoisella kepillä voi tunnistaa esteet ja tasoerot, se kertoo ympäristölle näkövammasta. Usein näkövammaisilla liikkujilla on rinnassaan näkövammaismerkki, jossa sinisellä pohjalla on valkoinen hahmo keppi kädessä.

Lisätietoa ympäristön esteettömyydestä: esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg, 050 596 5025,
www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/ymparisto

Lisätietoa Valkoisen kepin päivästä: järjestöpäällikkö Markku Möttönen, 050 596 5021

Lisätietoa valkoisesta kepistä: www.nkl.fi/valkoinenkeppi

Aiheeseen liittyviä kuvia voi ladata Näkövammaisten liiton mediapankista www.nkl.fi/mediapankki