Kun­nia­kir­ja po­liit­ti­sen osal­lis­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä

Edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­luet­te­lot nä­kö­vam­mai­sil­le

Näkövammaiset äänestäjät saavat lähiaikoina luettelon eduskuntavaalien ehdokkaista äänitteenä. CD-levylle on luettu kaikkien ehdokkaiden nimet ja numerot vaalipiireittäin.

Lisäksi äänitteessä on tietoa vaaleista sekä kotona äänestämisestä.

Näkövammaisten Keskusliitto lähettää ehdokaslistat automaattisesti niille näkövammaisille, jotka ovat jonkin alueyhdistyksen jäseniä.

Pistekirjoitusta lukevat näkövammaiset voivat tilata tiedot oman vaalipiirinsä ehdokkaista pistekirjoituksella painettuna joko omasta alueyhdistyksestään tai liiton jäsenpalveluyksiköstä.

Kustannukset maksaa oikeusministeriö. Näin on toimittu jo useammissa vaaleissa.

Helmikuussa Näkövammaisten Keskusliitto sai käytännöstä Zero Projectin myöntämän kunniakirjan. Kyseessä on kansainvälinen projekti, joka palkitsee vammaisten ihmisten itsenäistä elämää edistäviä tekoja. Tänä vuonna teemoja ovat itsenäinen asuminen ja poliittinen osallistuminen.

Lisätietoa Zero-projektista