Puo­lueet ovat unoh­ta­neet de­mok­ra­tian verk­ko­si­vuil­laan

Es­teet­tö­myys­tes­taus pal­jas­ti

Annanpura Oy testasi kahdeksan suurimman puolueen verkkosivujen esteettömyyden Näkövammaisten Keskusliiton pyynnöstä. Yhdetkään sivut eivät täytä kansainvälistä verkkosisällön saavutettavuusstandardia. Joillakin sivuilla on perustavanlaatuisia ongelmia, jotka pahimmillaan estävät kansalaisia pääsemästä sivujen sisältöön käsiksi.

Keskustan arvosana on keskinkertainen, perussuomalaisten ja SDP:n heikko. Hyvään ylsivät Kokoomus, Kristillisdemokraatit, RKP, Vasemmisto ja Vihreät. Erinomaista arvosanaa ei saanut yksikään puolue.

Jokaisella puolueen sivustolla oli parannettavaa esteettömyydessä ja käytettävyydessä. Osa puutteista on merkittäviä ja työläitä korjattavia, kuten se ettei sivujen päänavigointia voi käyttää näkövammaisten apuvälineillä.

- Jos esteettömyysnäkökulma otetaan huomioon josivujen suunnitteluvaiheessa, vastaavat ongelmat on helppo välttää, Annanpuran toimitusjohtaja Ari-Pekka Saarela toteaa.

Tärkeimpiä parannuksen paikkoja ovat riittävät kontrastit sekä mahdollisuus muuttaa tekstin kokoa selaimen asetuksista.

Sivustoille annettiin testauksen perusteella kokonaisarvosana, johon sisältyvät tekniset puutteet ja yleisvaikutelma sivun esteettömyydestä. Arvioinnin pohjana käytettiin WCAG-esteettömyysstandardia eli Verkkosisällön saavutettavuusohjeet -standardia. Testaukset tehtiin 19.–23.1.2015.

Puoluekohtaiset arviot

Annanpura Oy on Näkövammaisten Keskusliiton omistama yhteiskunnallinen yritys, joka auttaa organisaatioita tuottamaan esteettömiä verkkopalveluita.