Fy­sio­te­ra­pia-alan kor­kea-as­te kar­kaa­mas­sa nä­kö­vam­mais­ten kä­sis­tä Suo­mes­sa

Kan­sain­vä­li­ses­sä se­mi­naa­ris­sa koo­taan hy­viä käy­tän­tö­jä Eu­roo­pas­ta

Suomessa on koulutettu sokeita hierojiksi yli 100 vuoden ajan. Edelleen fysioterapia-ala työllistää näkövammaisia enemmän kuin muut alat. Kuitenkin vain ani harva näkövammainen pääsee jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluissa.

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry arvelee syyksi oppilaitosten tietämättömyyttä näkövammaisten opetusmenetelmistä sekä mahdollisista mukautuksista ja tukitoimista. Koulutukseen ei ole hyväksytty yhdistyksen tietojen mukaan yhtään sokeaa opiskelijaa. Ne sokeat fysioterapeutit, jotka tällä hetkellä työskentelevät Suomessa, ovat menettäneet näkönsä opintojen jälkeen.

Yhdistys järjestää kansainvälisen seminaarin 16.-17.6. yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton kanssa Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä.

Seminaarissa kuullaan Espanjan, Saksan, Ranskan ja Tanskan kokemuksia näkövammaisten fysioterapeuttien koulutuksesta ja työskentelystä.

Järjestäjät toivovat saavansa tietoa siitä, millaiset mukautukset ovat olleet tarpeen opintojen onnistumiseksi ja työssä menestymiseksi. Tätä tietoa he jakavat mielellään myös suomalaisille oppilaitoksille sekä näkövammaisille nuorille.

THL:n ylläpitämän Näkövammarekisterin tutkimuksen mukaan näkövammaisista työikäisistä oli korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneita vuonna 2010 vain 5,2 prosenttia, kun vuonna 2005 heitä oli vielä 16,8. Muussa väestössä korkea-asteen suorittaneiden osuus vuonna 2010 oli noussut 33,3 prosenttiin.