Verk­ko­pal­ve­lu­jen es­teet­tö­myys sel­viää tes­taa­mal­la

15.5. Glo­bal Ac­ces­si­bi­li­ty Awa­re­ness Day

Julkisten verkkosivujen ja -palvelujen edellytetään olevan esteettömiä ja saavutettavia kaikille käyttäjille. Myös yritysten kannattaa kiinnittää huomiota verkkosivujen esteettömyyteen, koska silloin palvelut ovat entistä laajemman asiakaskunnan käytettävissä.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistamiseksi verkkosivujen ja -palveluiden tuottajille on määritelty kansainvälisiä standardeja ja suosituksia.

Annanpuran it-alan asiantuntijat konsultoivat verkkosivujen ja -palvelujen esteettömyyteen vaikuttavista seikoista jo suunnitteluvaiheessa tai testaavat valmiiden sivujen ja palveluiden toimivuutta näkövammaisten käyttäjien kannalta.

Näkövammaiset käyttävät tietokonetta ruudunlukuohjelman ja puhesyntetisaattorin sekä suurennusohjelman tai pistekirjoitusnäytön avulla. Mobiililaitteista IOS ja Android sisältävät puhetuen.

Esteettömyystestauksen havainnoista Annanpura laatii aina kirjallisen raportin, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot ongelmista ja niiden merkityksellisyydestä käyttäjille sekä ehdotuksia esteettömyyden parantamiseksi.