19.11.2013
So­ke­va Oy:n yt-neu­vot­te­lut on saa­tu pää­tök­seen

Sokeva Oy:n yhtiön kehittämisprosessin seurauksena alkaneet koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet.

Yhtiön toimintaa tehostetaan tuotevalikoiman karsimisen lisäksi yhdistämällä tuotannon ja varaston toiminnot sekä siirtymällä myynnissä ketjukohtaiseen organisointimalliin. Lisäksi taloushallinnon toiminnot ulkoistetaan. Samalla aloitetaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Uuden tietojärjestelmän avulla osa toiminnoista pystytään automatisoimaan. 

Edellä mainitut tehostamistoimet johtavat yhtiössä pysyvään työn vähenemiseen yhteensä kuuden henkilötyövuoden osalta ja johtavat kuuden työsopimuksen irtisanomiseen. Irtisanomisista yksi kohdistuu myyntiin, kaksi hallintoon ja yhteensä kolme tuotantoon ja varastoon. Yhtiö arvioi neuvottelujen alkaessa vähentämistarpeeksi kahdeksan henkeä. 

Vantaalla 19.11.2013
Sokeva Oy

Markku Kärppä
Toimitusjohtaja
puh. 020 775 6920
markku.karppa@sokeva.fi