Jo­ka päi­vä nä­kö­vam­mau­tuu yk­si työi­käi­nen Suo­mes­sa

Kan­sain­vä­li­nen val­koi­sen ke­pin päi­vä 15.10.2013

Näkövammarekisterin mukaan vuosittain 300-400 työikäistä menettää näkönsä joko osittain tai kokonaan. Lisäksi on niitä, jotka sinnittelevät heikentyneellä näöllä hakematta apua.

Näköongelmiin on tarjolla apuvälineitä ja muita kuntoutuspalveluita. Kaikilta aloilta löytyy tehtäviä, joissa työskentelee näkövammaisia ihmisiä, joten työtehtäviä mukauttamalla ja työympäristöä esimerkiksi valaistuksella parantamalla on mahdollista jatkaa työelämässä näkövammasta huolimatta.

Myös työnantajalla on mahdollisuus saada ohjausta työtehtävien mukauttamiseen sekä tukea tarpeellisten muutosten toteuttamiseen työympäristössä.

Valkoinen keppi auttaa huomaamaan esteet ja tasoerot, mikä helpottaa näkövammaisena liikkumista. Samalla se kertoo ympäristölle näkövammasta samoin kuin näkövammaismerkki, jossa sinisellä pohjalla on valkoinen hahmo keppi kädessä.

Työikäisiä näkövammaisia on Suomessa 12 000. Heistä työssä käy noin 5000.

Valkoisen kepin historia