Nä­kö­vam­mai­set on­nis­tu­vat yrit­tä­ji­nä

Näkövammaisille henkilöille yrittäjyys on valinta siinä missä suomalaisille työikäisille yleensäkin. Yrittäjinä työikäisistä näkövammaisista toimii 13 %, joka on sama kuin koko väestössä.


Henri Oikarainen ja Tommi Jyväkorpi ovat tamperelaisia hierojia. He osallistuvat maanantaina 3.9. Pirkanmaan yrittäjien Yrittäjäpäivän tempaukseen Tammelan torilla tarjoamalla rentouttavia hierontahetkiä kello 12-15.

Fysioterapia-ala ja käsityöläisyys ovat perinteisiä aloja, mutta entistä useampia toimii nykyään myös it-alalla, kielenkääntäjinä ja tulkkeina sekä eri alojen konsultteina ja kouluttajina. Moni yrittäjä työllistää lisäksi jopa useampia työntekijöitä.

Näkövammaisten Keskusliitto tukee yrittäjiä neuvomalla ja kouluttamalla sekä järjestämällä tilaisuuksia yhdessäoloon.Tänä vuonna näkövammaisten yrittäjäpäivät järjestetään Tampereella 7.9., Kuopiossa 19.10. ja Oulussa 9.11. Päivien teemana on yrittäjän työhyvinvointi ja työolot, sillä näkövamma tuo mukanaan aina lisäkuormitusta. Kuormituksen vähentämiseksi on tärkeää luoda yrittäjän toimintaympäristö mahdollisimman esteettömäksi muun muassa erilaisilla apuvälineratkaisuilla ja poistamalla liikkumiseen liittyvät ongelmat.

Työllisyyspalvelut ja yrittäjyysneuvonta Näkövammaisten Keskusliitossa

Näkövammaisten Keskusliiton Työllisyyspalvelujen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksien ja työllisyyden parantaminen. Keskusliiton yrittäjyysneuvoja ohjaa ja tukee yrityksen perustamisvaiheessa sekä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Yrittäjyysneuvoja toimii valtakunnallisesti ja tekee asiakkaidensa kanssa tiivistä yhteistyötä julkisen palvelujärjestelmän yritysneuvonnan kanssa. Yrittäjyysneuvoja on näkövammaisen yrittäjäksi ryhtyvän mukana viranomaisasioinnissa sekä hakemusten täyttämisessä. Palvelu on maksutonta näkövammaisille henkilöille.

Yrittäjyysneuvonnan avulla edistetään myös näkövammaisten yrittäjien verkostoitumista keskenään sekä verkostoitumista eri yrittäjyyden toimijatahoihin.