Sel­keät opas­teet koi­tu­vat kaik­kien hyö­dyk­si

Nä­kö­vam­mais­ten pal­ve­lu- ja toi­min­ta­kes­kus Ii­ris esi­merk­ki­nä

Näkövammaisten Keskusliitto hyödynsi vuosien mittaan keräämäänsä tietoa näkövammaisten erityistarpeista rakennetussa ympäristössä rakennuttaessaan Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen. Helsingin itäkeskukseen valmistui vuonna 2004 näkövammaisille ja monille muille erityisryhmille esteetön talo, josta on käyty ottamassa oppia maailmanlaajuisesti.

Samalla kehitettiin opastusjärjestelmää, joka koostuu selkeistä kylteistä, kohokartoista sekä ohjaavista listoista. Opasteita sekä kohokarttoja esimerkiksi rakennusten pohjapiirroksistavoi tilata Näkövammaisten Keskusliiton kirjapainosta.

Tähän mennessä NKL:n kirjapaino on valmistanut opasteita mm. julkisiin tiloihin kuten Musiikkitaloon Helsingissä.

Näkövammaisten lisäksi erityisesti selkeät symbolit palvelevat ikääntyneitä ja lapsia sekä laajaa ryhmää niitä, joilla on muista syistä vaikeuksia lukea.

Näkövammaisten Keskusliitto ry on 24 näkövammaisyhdistyksenn kattojärjestö. Sen tärkeimpänä tehtävänä on valvoa ja edistää näkövammaisten yhdenvertaisuutta suhteessa muuhun väestöön yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Rakennetun ympäristön, kulttuurin ja tiedonsaannin saavutettavuus ovat yhä tärkeämpiä kamppailussa yhdenvertaisten elämän edellytysten puolesta.

Lisätietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä sekä tiedonsaannin saavutettavuudesta.