Äänioi­keus kuu­luu kai­kil­le:

Vam­mais­ten on pääs­tä­vä es­teit­tä vaa­liuur­nil­le

Äänestäminen ei ole kaikille ihmisille mutkaton juttu. Vammaiset ihmiset kohtaavat vaaliuurnille mennessään monenlaisia esteitä. Esimerkiksi viittomakieliset kuurot eivät voi seurata TV:n ja radion vaaliohjelmia, tai kehitysvammaisten ihmisten on vaikea tulkita vaikeaselkoista kieltä. Pyörätuolilla liikkuvat eivät pääse portaita pitkin äänestyspaikalle, eivätkä sokeat näe tehdä merkintää äänestyslippuun. Ongelmat koskettavat maailmassa monia, sillä WHO:n tuoreen raportin mukaan noin viidellätoista prosentilla ihmisistä on jokin toimintakykyä rajoittava vamma.

Äänestämisen esteet on poistettava, jotta kukaan ei tahtomattaan joutuisi nukkuvien puolueeseen. YK:n vammaisten ihmisten yleissopimuksen 29:s artikla toteaa, että vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset oikeudet poliittiseen osallistumiseen ja itsenäiseen äänestämiseen on taattava varmistamalla, että äänestysmenettelyt, -järjestelyt ja -aineistot ovat asianmukaisia, saavutettavia sekä helppotajuisia ja –käyttöisiä. Sopimus edellyttää myös, että vammaisten henkilöiden oikeutta äänestää salaisella lippuäänestyksellä on suojeltava. Jos äänestyksissä käytetään teknisiä laitteita, on niiden oltava saavutettavia ja helppokäyttöisiä.

Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja demokratia ovat tämän vuoden Maailma Kylässä –festivaalin keskeisiä teemoja. Näkövammaisten Keskusliitto ja Vammaiskumppanuusohjelma haluavat korostaa vammaisten ihmisten poliittisia oikeuksia ja yhtäläistä äänioikeutta tuomalla tapahtumaan myönteisen, oikeuksien toteutumisesta käytännössä hyvin toimivan esimerkin Namibiasta.

Namibian valtio on ottanut vastuun valtakunnallisissa vaaleissa maan näkövammaisten ihmisten itsenäisen äänestämisen toteuttamiseksi. Namibian näkövammaisten liiton puheenjohtaja Josephine Lazarus ja liiton koordinaattori Daniel Trum kertovat sunnuntaina 27 5. klo 11.40 Taiga-lavalla, mitä itsenäinen äänestäminen vammaisille ihmisille merkitsee ja miten äänestys käytännössä toteutetaan. Tapahtuman juontaa vammaispolitiikan asiantuntija, kehityssihteeri Tuomas Tuure Kynnys ry:stä.

Namibialaisia kumppaneitamme voi jututtaa osastollamme C174/Vammaiskumppanuuden osastolla C184.

Accessing the ballot box – possibility to vote for everyone

SU 27.5.2012 11:40-12:00, Taiga-lava, Kaisaniemen puisto

Esityksen kieli englanti, ei tulkkausta.

Lisätietoja: Timo Kuoppala
Näkövammaisten Keskusliitto
timo.kuoppala@nkl.fi
050 352 1395