Nä­kö­vam­mais­ten An­nan­pu­ra Oy:sta yh­teis­kun­nal­li­nen yri­tys

Suomalaisen työnliitto on myöntänyt Annanpura Oy:lle oikeuden käyttää Yhteiskunnallinen yritys-tunnusta merkkinä yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta. Näkövammaisten Keskusliiton omistama yritys työllistää tällä hetkellä 14 näkövammaista litteroijaa ja sanelunpurkajaa koko- tai osa-aikaisesti.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta. Merkkiä hakevista yrityksistä tehdään säännöissä kuvattujen kriteerien perusteella kokonaisarvio. Arviossa painotetaan kolmea ensisijaista kriteeriä, mutta siinä tarkastellaan myös kuinka yhteiskunnallisia yrityksiä kuvaavat muut ominaispiirteet näkyvät hakijayrityksen toiminnassa.

Ensiksi yrityksen ensisijaisen tarkoituksen ja tavoitteen tulee olla yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen, toiseksi voitonjaon rajoitettu ja kolmanneksi yrityksen on käytettävä suurin osa voitosta liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittamalla toiminta-ajatuksensa mukaisesti.

Muita ominaispiirteitä ovat liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys sekä yksi tai useampia seuraavista piirteistä: sitoutuminen henkilöstöön sekä työhyvinvoinnin ja henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen, asiakaslähtöisyys liiketoiminnan kehittämisessä ja kiinteät suhteet yrityksen lähiyhteisöihin, liiketoiminnan aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen minimointi, paikallistalouden kehittäminen, heikossa asemassa olevien henkilöiden erityinen huomioiminen sekä yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen.

Näkövammaisten Keskusliitto perusti Annanpura Oy:n vuonna 2010 työllistääkseen näkövammaisia tekstinkäsittelijöitä ja palvellakseen keskitetysti litterointi- tai sanelunpurkupalveluja tarvitsevia yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita kuten tutkijoita ja terveydenhuoltoa.

Lisätietoa Annanpurasta, www.annanpura.fi