Tam­pe­re­lai­nen Es­ko Jan­tu­nen jat­kaa Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

Näkövammaisten Keskusliiton liittokokous on valinnut liiton puheenjohtajaksi uudelleen FM Esko Jantusen, 57, Tampereelta. Jantunen aloittaa nyt kolmannen liittokokouskautensa puheenjohtajana.

Jantunen on toiminut pitkään myös paikallistasolla vammaispolitiikassa, kuten Tampereen vammaisneuvoston puheenjohtajana sekä Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n luottamustehtävissä.

Työuransa hän on tehnyt taloushallinnon ja tietotekniikan alalla suunnittelijana. Nyt hän on eläkkeellä.

Puheenjohtaja Esko Jantunen

Valokuva löytyy osoitteesta: www.nkl.fi/medialle.

Kokous valitsi liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle Minna Kejosen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jukka Jokiniemen. Heidän lisäkseen hallitukseen tulivat valituiksi seuraavat kahdeksan henkeä: Eija-Liisa Markkula, Harri Ivonen, Jarno Saapunki, Katja Heinonen, Lasse Jalonen, Marjatta Lackman, Markku Vaittinen ja Tuomo Burman.

Liittovaltuuston puheenjohtaksi valittiin Timo Lehtonen ja varapuheenjohtajaksi Kari Vähänen.

Näkövammaisten Keskusliitto on 25 näkövammaisyhdistyksen kattojärjestö. Se edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana.

Suomessa on arviolta 80 000 näkövammaista ihmistä, joista sokeita on noin 10 000 ja loput eriasteisesti heikkonäköisiä.

Lisätietoa www.nkl.fi