NFC-etä­tun­nis­tus hel­pot­taa heik­ko­nä­köis­ten ja nä­kö­vam­mais­ten ar­kea

NFC-tunnistuksen toivotaan helpottavan heikkonäköisten ja näkövammaisten arkea tulevaisuudessa.

Ikääntyvien ihmisten osuus väestöstä kasvaa koko ajan, ja heidän tarpeensa korostuvat yhä enemmän nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassamme. Ihmisten vanhetessa myös näkö heikkenee. VTT on kehittänyt NFC-etätunnistusteknologiaan perustuvia uusia sovelluksia, jotka helpottavat heikkonäköisten ja näkövammaisten elämää. Heistä koostuva joukko kokeili kotonaan tavaroiden merkitsemistä ja tunnistamista ääniviestien avulla sekä puhuvaa tuoteselostetta lääke- ja elintarvikepakkauksissa.

VTT kehitti HearMeFeelMe-hankkeessa yhteistyössä kotimaisen TopTunnisteen, espanjalaisen Tecnalian ja kreikkalaisen Demokritoksen kanssa viisi erilaista lääketietojen saamiseen tarkoitettua sovellusta, jotka käyttävät NFC (Near Field Communication) -etätunnistusteknologiaa. Siinä kännykällä kosketetaan paketissa olevaa tunnistetarraa, jolloin sille talletettu tuotetieto, esimerkiksi lääkkeen nimi ja annosteluohje, voidaan esittää käyttäjälle joko tietokoneen tai matkapuhelimen kaiuttimen kautta äänenä. Loppukäyttäjinä projektissa olivat Näkövammaisten Keskusliitto (NKL), Caritas-Säätiö ja Oulun 6. Joutsen apteekki sekä espanjalainen vanhuspalveluja tuottava SSI.