Vam­mais­foo­ru­mi OKM:n kou­lu­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta:

Vam­mai­sil­le tur­vat­ta­va yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det

Vammaisfoorumi ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman läpileikkaaviksi teemoiksi vammaisuutta ja yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä ja saavutettavuutta, resurssien riittävyyden varmistamista sekä järjestöjen osallistamista.

Vammaisten työllisyystilanne on huomattavan huono, eikä heidän panostaan työmarkkinoilla hyödynnetä riittävästi. Tämä koskee sekä palkkatyötä että erilaisia opintoihin liittyviä työharjoitteluja.

Nuorten yhteiskuntatakuun on koskettava kaikkia, myös vammaisia, nuoria.

Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen piirissä on paljon muitakin kuin eri tavoin vammaisia oppilaita. Tämän vuoksi tehostetusta ja erityisestä tuesta sivistysvaliokunnalle annettavassa selvityksessä vammaiset oppilaat on nostettava omaksi ryhmäkseen. Heidän oppioikeutensa toteutumista ja tuen riittävyyttä on selvitettävä erikseen.

Kouluvalinnan lähtökohtana on oltava oppilaan etu. Ensisijaisena on lähikoulu, mutta myös muut vaihtoehdot on muistettava. Opettajankoulutuksessa on huolehdittava opettajien osaamisesta eri tavoin vammaisten oppilaiden opetuksessa.

Vammaisfoorumi vaatii, että vuoden 2012 alussa voimaan tulevien opiskelijaksi ottamisen esteitä ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevien lakimuutosten vaikutuksia vammaisten opiskelijoiden asemaan seurataan tarkasti.

Lisäksi se vaatii, että esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys on sisällytettävä alusta alkaen kaikkiin tieto- ja viestintätekniikan sekä sähköisten palvelujen hankkeisiin.

Vammaisfoorumi ry on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Se edustaa noin 320 000 eri tavoin vammaista ihmistä.

Lausunto kokonaisuudessaan: www.nkl.fi/

Lisätietoja: Näkövammaisten Keskusliitto, Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi