Vam­mais­jär­jes­tö­jen ta­voi­te: vam­mais­tut­ki­muk­sel­le pro­fes­suu­ri Hel­sin­gin ylio­pis­toon

Joukko vammaisjärjestöjä ja vammaisia lähellä olevia yhtiöitä, rahastoja ja yhdistyksiä lahjoitti 22.6. Helsingin yliopistolle 170 000 euroa toiveenaan, että rahalla käynnistetään viisivuotinen vammaistutkimuksen professuuri.

Tiedote 20.6.2011

Professorin tehtävänä olisi vammaisten ihmisten yhteiskunnallisen aseman tutkiminen. Maassamme on olemassa vain vähän tutkittua tietoa vammaisten ihmisten arjesta ja elämästä. Tällaista tietoa tarvitaan koko yhteiskuntaa ajatellen, sillä vammaisiksi luettavien henkilöiden määräksi arvioidaan länsimaissa noin kymmenesosaa väestöstä. Suomessa tämä tarkoittaa noin puolta miljoonaa ihmistä.

Professuurin perustaminen parantaa ja vakiinnuttaa yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen asemaa maassamme. Vastaavia professuureja on jo esimerkiksi Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Vammaisprofessuurin tarve on kirjattu mm. Suomen vammaispoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotuksiin.

Vammaistutkimuksen professuuri sijoittuisi hyvin Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan ja tavoite on, että professori voisi aloittaa työnsä vuoden 2012 aikana.

Alimpana lista lahjoittajista.

Lisätietoja:
Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry, p. 0500 503516
Merja Heikkonen, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry, p. 050 383 5226

Kuvatekstit:

Kuva 1. Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä (vas.) ja Vammaisfoorumin puheenjohtaja Merja Heikkonen lahjoittivat vammaisprofessuuria varten kootut 170 000 euroa Helsingin yliopiston rehtorille Thomas Wilhelmssonille. Kuva: Marika Mäkinen-Vuohelainen.

Kuvat 2 ja 3. Lahjoittajatahoja edustivat Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä (edessä keskellä) ja Vammaisfoorumin puheenjohtaja Merja Heikkonen. Suomen Vammaistutkimuksen Seuraa edustivat yliopistonlehtori Matti T. Laitinen (vas.) ja professorit Simo Vehmas (2. vas.) ja Joel Kivirauma (3. vas.). Oikealla Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson. Kuva: Marika Mäkinen-Vuohelainen.

Kuvat ovat saatavissa ke 22.6.
- osoitteesta http://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/Mediapankki
- Näkövammaisten Keskusliiton tiedotuksesta taina.virtanen@nkl.fi , p. 09 3960 4621

Vammaistutkimuksen professuurin lahjoittajat:
Aivovammaliitto ry 2000 e
Aspa Palvelut Oy 25 000 e
FDUV - Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf 4000 e
HETA – Henkilökohtaisen Avustajien Liitto ry 5000 e
Invalidiliitto ry 15 000 e
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy 15 000 e
Jenny ja Antti Wihurin rahasto 5000 e
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 5000 e
Kuurojen Liitto ry 5000 e
Kuuloliitto ry 10 000 e
Kynnys ry 10 000 e
Lihastautiliitto ry 1000 e
Näkövammaisten Keskusliitto ry 20 000 e
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 10 000 e
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 5000 e
Selkäydinvammaiset Akson ry 2000 e
Suomen CP-liitto ry 2000 e
Suomen Kuurosokeat ry 2000 e
Suomen Polioliitto ry 2000 e
Suomen Reumaliitto ry 10 000 e
Suomen MS-liitto ry 10 000 e
Vammaistutkimuksen Seura ry 2000 e
VATES-säätiö 3000 e