Nä­kö­vam­mais­ten kir­jas­to­pal­ve­lu­ja ei saa yk­si­tyis­tää

Tie­do­te 3.3.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa selvityksessä esitetään, että ministeriön alaisten 16 viraston määrää vähennettäisiin seitsemään erilaisilla yhdistämisillä ja ulkoistamisilla. Tässä yhteydessä Celia – näkövammaisten kirjasto ehdotetaan siirrettäväksi yhdistyksen ylläpidettäväksi.

Näkövammaisten Keskusliitto vastustaa ehdotusta. Se katsoo, että Celia – Näkövammaisten kirjasto on säilytettävä valtion ylläpitämänä ja sen rahoitus on turvattava valtion budjetista jatkossakin. Kirjasto tuottaa kauno- ja tietokirjallisuuden lisäksi oppimateriaalia sekä näkövammaisille että muille lukemisesteisille koululaisille ja opiskelijoille. Kirjastopalveluissa on kyse perusoikeuksista, joten lukemisesteisiä ei pidä saattaa eriarvoiseen asemaan muiden kansalaisten kanssa, joiden kirjastopalvelut tuottaa julkinen sektori.

Näkövammaisten Keskusliitossa pelätään, että Celia-ehdotus siirtyy hallitusohjelmaan keskusteluitta, koska huomion vievät esityksen isot kysymykset, kuten muutosehdotus viestintäsisältöjen vastuuministeriöstä.

Lisätietoa Näkövammaisten Keskusliitosta:

  • Tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen 09 3960 4007, 050 596 5002

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa kaikille, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta – esimerkiksi näkövammaisille, luki- ja oppimisvaikeuksisille, kehitysvammaisille ja lihastautia sairastaville henkilöille.

Celia tarjoaa asiakkailleen maksutta lainaksi kauno- ja tietokirjallisuutta mm. ääni-, piste- ja e-kirjoina. Vuosittain Celia tuottaa saavutettavaan muotoon n. 30 % kaikesta Suomessa julkaistusta kauno- ja tietokirjallisuudesta. Kauno- ja tietokirjallisuuden lisäksi Celia valmistaa ja myy tai lainaa oppikirjat saavutettavassa muodossa eri koulutusasteille. Celialla oli vuonna 2010 n. 15 000 asiakasta, jotka tekivät yhteensä lähes miljoona lainaa. Lisätietoa www.celia.fi