29.03.2011
Ääni­kir­jo­jen verk­ko­kuun­te­lu siir­tää cd-le­vyt his­to­riaan

Celia-kirjasto ja Näkövammaisten Keskusliitto ovat yhteistyössä japanilaisen laitevalmistajan kanssa kehittäneet lukemisesteisille asiakkailleen uudenlaisen verkkokuuntelupalvelun, jossa asiakas voi kuunnella netin kautta äänikirjoja ja äänilehtiä helppokäyttöisellä kuuntelulaitteella.

Celia-kirjasto ja Näkövammaisten Keskusliitto ovat yhteistyössä japanilaisen laitevalmistajan kanssa kehittäneet lukemisesteisille asiakkailleen uudenlaisen verkkokuuntelupalvelun, jossa asiakas voi kuunnella netin kautta äänikirjoja ja äänilehtiä helppokäyttöisellä kuuntelulaitteella.

Tähän asti äänikirjat on tallennettu Celiassa cd-rom-levyille, jotka lähetetään postitse asiakkaille. Asiakkaat ovat sitoutuneet hävittämään levyt käytön jälkeen.

Palvelua käyttävät asiakkaat saavat maksutta uuden kuuntelulaitteen, jolla äänikirjoja ja äänilehtiä kuunnellaan nettiä hyväksi käyttäen. Kuuntelulaite kytketään suoraan internetiin, joten tietokonettakaan ei tarvita. Asiakas voi tilata luettavaa Celia-kirjastosta esimerkiksi puhelimitse. Kirjat ovat heti lainauksen jälkeen kuunneltavana asiakkaan käytössä olevalla laitteella.

Cd-levylainaukseen verrattuna verkkokuuntelussa on useita etuja. Kirjat voi kuunnella heti lainauksen jälkeen eikä vasta postituksen saavuttua. Verkkolainauksessa ei synny jätettä, kun kertakäyttöisiä cd-levyjä ei tarvitse olla hävittämässä. Lainattu äänikirja poistuu asiakkaan laitteesta automaattisesti kuukauden kuluttua, ja sen voi halutessaan lainata uudelleen.

Verkkokuuntelu on tällä hetkellä mahdollista Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa sekä pääkaupunkiseudulla. Palvelu on Celian asiakkaille maksuton. Palveluun liittyminen on vapaaehtoista, eikä cd-levylainausta olla lopettamassa.

Lisätietoa verkkokuuntelusta:

  • projektipäällikkö Maria Finström 09 3960 4716, maria.finstrom@nkl.fi

Lisätietoa Celia-kirjastosta:

  • palvelupäällikkö Minna von Zansen 09 2295 2231, minna.vonzansen@celia.fi

Lisätietoa äänikirjojen verkkokuuntelusta:
www.celia.fi/verkkokuuntelu

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa kaikille, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta – esimerkiksi näkövammaisille, luki- ja oppimisvaikeuksisille, kehitysvammaisille ja lihastautia sairastaville henkilöille.

Celia tarjoaa asiakkailleen maksutta lainaksi kauno- ja tietokirjallisuutta mm. ääni-, piste- ja e-kirjoina. Vuosittain Celia tuottaa saavutettavaan muotoon n. 30 % kaikesta Suomessa julkaistusta kauno- ja tietokirjallisuudesta. Kauno- ja tietokirjallisuuden lisäksi Celia valmistaa ja myy tai lainaa oppikirjat saavutettavassa muodossa eri koulutusasteille. Celialla oli vuonna 2010 n. 15 000 asiakasta, jotka tekivät yhteensä lähes miljoona lainaa. Lisätietoa www.celia.fi

Näkövammaisten Keskusliitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana. Suomessa on arviolta 80 000 näkövammaista ihmistä, joista kaikki eivät käytä liikkuessaan valkoista keppiä. Sokeita on noin 10 000.

Lisätietoa www.nkl.fi