Pit­käai­kais­sai­rai­den ja vam­mais­ten so­siaa­li­tur­va koot­tu uu­del­le verk­ko­si­vul­le

Pitkäaikaissairaille ja vammaisten tarpeisiin laadittu sosiaaliturvaopas on julkaistu. Oppaan tiedot löytyvät sille omistetulta kotisivulta www.sosiaaliturvaopas.fi. Kotisivun tarkoitus on helpottaa oppaan löytämistä ja käyttöä. Opas löytyy myös sen laatimiseen osallistuneiden järjestöjen verkkosivuilta.

Näkövammaisten apuvälineiden käyttäjille oppaasta on myös saatavana word- tai rtf-versio ottamalla yhteyttä Näkövammaisten Keskusliiton toimistosihteeri Taina Strang-Suniseen, taina.strang-suninen@nkl.fi.

Oppaaseen on päivitetty vuoden 2011 ajantasainen sosiaaliturvaan liittyvä tieto. Oppaan lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä. Opas on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen antamaa neuvontaa ja ohjausta varten, mutta siitä hyötyvät suoraan myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa: palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät. Järjestöissä olevan syvällisen sosiaali- ja terveysturvan asiantuntemuksen yhdistäminen synnytti ainutlaatuisen aineiston. Pitkäaikaissairaille ja vammaisille yhteistä sosiaaliturvaa ei ollut aiemmin koottu yhteen julkaisuun. Enää sosiaaliturvaa ei tarvitse selvittää yksin.

Yhdessä tehdyllä oppaalla kansalaisten järjestöjen kautta saama tieto on yhdenmukaista ja aiempaa tasavertaista. Yhteinen opas on myös poistanut järjestöjen tekemää päällekkäistä perustyötä.

Vuoden 2011 opasta on omana työnään tehnyt 12 järjestöstä koostuva toimikunta:

Aivoliitto ry, Hengitysliitto Heli ry, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Psoriasisliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen MS-liitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry.

Lisätietoa

Riitta Koivuneva, puheenjohtaja
Suomen Diabetesliitto ry
p. 0400 723 667