II­RIS ju­lis­tau­tu­nut syr­jin­näs­tä va­paak­si alueek­si

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris ja Näkövammaisten Keskusliitto ovat mukana sisäasiainministeriön syrjinnän vastaisessa kampanjassa. Iiris-keskus haluaa näin edistää yhdenvertaista yhteiskuntaa ja huolehtia siitä, ettei omalla työpaikalla eikä omassa toiminnassa syrjitä ketään.

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi on julistautunut tammikuun loppuun mennessä noin 300 yhteisöä. Merkiksi sitoutumisesta edistämään yhdenvertaisuuttasekä syrjimättömyyden periaatteita organisaatiot voivat ripustaa tiloihinsa Syrjinnästä vapaa alue –kylttejä ja kopioida samansisältöisen bannerin verkkosivuilleen.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kuitenkin tutkimusten mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista kokee vuosittain tulleensa syrjityksi.