Mi­nis­te­ri Ri­sik­ko: Nä­kö­vam­mai­sen hen­ki­lön it­se­näi­nen liik­ku­mi­nen tur­vat­ta­va

Suomen allekirjoittama YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus edellyttää, että vammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäinen liikkuminen varmistetaan. Myös elokuussa julkistetun Vammaispoliittisen ohjelman kantavana periaatteena on oikeus itsenäiseen elämään. Itsenäisyyden edistäminen luo perustan myös opaskoiratyön kehittämiselle ja asiakaslähtöisyydelle", totesi peruspalveluministeri Paula Risikko perjantaina 29. lokakuuta Opaskoiratoiminnan 70-vuotisjuhlassa Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä.

Opaskoira myönnetään käyttäjälleen terveydenhuollon kautta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Eduskunnan käsiteltävänä olevassa terveydenhuoltolaissa täsmennetään lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen edellytyksiä, kuntoutuksen järjestämistapoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja siihen liittyvien apuvälinepalveluiden lähtökohtana on asiakaslähtöisyys.

Ministeri Risikon mukaan opaskoiralla näkövammaisen henkilön apuvälineenä on oma merkittävä roolinsa lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisessa.

"Opaskoira on näkövammaisen henkilön ainutlaatuinen apuväline. Koira mahdollistaa fyysisen kunnon ylläpitämisen, työssä käymisen, harrastuksiin osallistumisen ja mahdollisuuden hoitaa itsenäisesti liikkuen omia asioitaan," ministeri Risikko sanoi.

"Parhaimmillaan opaskoira vähentää palvelujen ja tukitoimien tarvetta, saa aikaan taloudellisia säästöjä ja parantaa käyttäjänsä liikkumisturvallisuutta. Siksi on erittäin tärkeää, että opaskoira säilyttää jatkossakin apuvälineen aseman, ja että näkövammainen henkilö saa opaskoiran lääkinnällisenä kuntoutuksena", painotti ministeri Risikko.

Lisätietoja

ylitarkastaja Sari Loijas, p. 09 160 74313