Kan­sain­vä­li­nen val­koi­sen ke­pin päi­vä 15.10.2010

Nä­kö­vam­mai­se­na liik­ku­mi­nen vaa­tii har­joit­te­lua

Useimmat suomalaiset tunnistavat valkoisen kepin. Sitä käytetään kahteen tarkoitukseen: se kertoo käyttäjänsä näkövammasta ja toisaalta toimii liikkumisen apuvälineenä. Laajasta valikoimasta keppejä sopiva valitaan aina käyttäjän tarpeen ja liikkumistavan mukaan. Myös valkoinen tukikeppi kertoo näkövammasta.


Liikkumistaidon ohjaus on välttämätöntä näkönsä menettäneelle ihmiselle, jotta hän oppii kepillä tunnustelemalla erottamaan erilaisia pintamateriaaleja sekä tasoeroja ja esteitä. Valkoista keppiä suositellaan käytettäväksi ns. heiluritekniikalla eli liikuttamalla keppiä puolelta toiselle edessään. Jalankulkijoiden on tärkeää pitää tämä mielessään välttyäkseen kompastumasta näkövammaisen keppiin.

 

Liikkumistaidon ohjaus on tarpeen myös reittien omaksumisessa. Näkövammainen pystyy liikkumaan itsenäisesti tutussa ympäristössä, mutta uusiin kohteisiin hän tarvitsee aina aluksi ohjausta tai opastusta. Siksi apu on joskus tarpeen. Näkövammaisten Keskusliitto rohkaisee kysymään näkövammaiselta, voiko auttaa.

 

Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa autoilijoita ja pyöräilijöitä varovaisuudesta, jota heidän tulee jo lainkin mukaan noudattaa nähdessään näkövammaisen ihmisen lähestyvän suojatietä.

 

Liikkumistaidon ohjausta antavat siihen koulutetut henkilöt. Sitä opetetaan useilla Näkövammaisten Keskusliiton järjestämillä kuntoutuskursseilla.