Nä­kö­vam­mai­set ve­toa­vat Ra­ha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­seen:

Näkövammaiset luovuttivat RAY:n edustajille vetoomuksen tietokoneiden lainauspalvelun jatkumisen puolesta.

Tie­to­ko­ne­lai­nauk­sen puo­les­ta yli 5000 ni­meä

Näkövammaiset luovuttivat tänään RAY:n edustajille vetoomuksen tietokoneiden lainauspalvelun jatkumisen puolesta. Vetoomukseen kertyi netistä ja listoilta yli 5000 nimeä.


RAY on leikannut näkövammaisten tiedonhallintapalveluihin vuodelle 2010 myönnettyä avustusta, mikä on johtanut siihen, että tietokoneiden lainaus uusille asiakkaille on jouduttu lopettamaan. Lisäksi RAY on esittänyt, että tiedonhallintapalveluiden avustusta leikattaisiin jatkossa lisää. Aiempina vuosina tietokoneiden lainauspalvelun tuki on ollut 220 000 euroa. Valtioneuvosto päättää vuoden 2011 avustuksista RAY:n avustusehdotuksen pohjalta helmikuun alkuun mennessä.

 

Tietokone on näkövammaiselle ihmiselle kynä, lehti ja kirja, ja ilman sitä syrjäytymisen vaara on ilmeinen. Moni näkövammainen tietokoneen käyttäjä tuntee syntyneen uhkan hyvin ahdistavana. Tietokonelainaamon asiakkaana on 1600 näkövammaista ihmistä.

 

Näkövammaisten Keskusliitto on kehittänyt RAY:n tuella näkövammaisten tiedonsaantia merkittävällä tavalla pari viimeistä vuosikymmentä. Näkövammaisten ihmisten ulottuville on mm. saatu elektronisina julkaisuina sanoma- ja aikakauslehtiä. Näkövammaisten Keskusliitto on pystynyt RAY:n avustuksella tarjoamaan lainaksi kohtuullista korvausta vastaan tietokoneen apuvälineineen niille näkövammaisille, jotka eivät ole saaneet laitteita lääkinnällisenä kuntoutuksena Kelalta tai sairaanhoitopiiriltä. Tämä on ehkäissyt erityisesti vähävaraisten ja eläkkeellä olevien näkövammaisten ihmisten syrjäytymistä parantamalla heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen viestintään, asiointiin ja muuhun tiedonsaantiin.

 

Lisätietoa: 

  • tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen 09 3960 4007, 050 596 5002
  • palvelupäällikkö Iiro Nummela 09 3960 4036, 050 464 5339