Ko­ti­mais­ten oh­jel­mien teks­ti­tys­vel­voi­te la­kiin

Uusi televisio- ja radiolaki tulee voimaan 1.7.2011, jonka jälkeen Yleisradion ja laissa määriteltyjen kaupallisten kanavien on tekstitettävä myös kotimaisia ohjelmiaan.

Tekstitysvelvoitteen ulkopuolelle jäävät musiikki-, urheilu ja lastenohjelmat. Eduskunta kuitenkin edellytti, että tulevaisuudessa lastenohjelmien tekstityksen merkitystä on selvitettävä tarkemmin ja että selvityksen pohjalta on harkittava uudelleen lastenohjelmien tekstittämistä.

Lain mukaan tekstitettäville ohjelmille voidaan valtioneuvoston asetuksella asettaa asteittain nousevat kiintiöt. Asetusluonnoksen mukaan Ylen tulee tekstittää vuonna 2016 kotimaisista ohjelmista kaikki ja kaupallisten kanavien liikevaihdon mukaan 35-50 prosenttia.

Lain muutoksen tarkoituksena on edistää kuulovammaisten oikeutta vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä ja turvata viittomakieltä käyttävien sekä tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet. Tällä toteutetaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen 30 artiklan määräystä, jonka mukaan sopimusvaltioiden on taattava vammaisille mahdollisuus päästä osallisiksi televisio-ohjelmista. Lisäksi ehdotus turvaa perustuslain 22 §:n mukaisesti perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista (LiVM 8/2010).