Suo­ja­tie­muu­tok­set Mar­ja­nie­men­tiel­lä ja Itä­ka­dul­la

Iiriksen läheisyydessä oleville, Marjaniementien ja Itäkadun ylittäville, ääniopastetuille suojateille tulee muutoksia viikolla 24 (14. - 20.6.). Muutokset johtuvat Itäväylän ylittävän Marjaniementien sillan työmaasta. Jalankulku ohjataan kokonaan pois sillalta ja Itäkadun eteläiseltä jalkakäytävältä. Jalankulkijoille ollaan parhaillaan rakentamassa väliaikaista siltaa nykyisen sillan itäpuolelle ja siitä Itäkadun eteläpuolelle.

Itäkadun päässä väliaikainen silta johtaa Itäkadun ylittävälle ääniopastetulle suojatielle, joka säilyy nykyisellä paikallaan. Suojatie tulee olemaan yksiosainen ja sen kohdalla tulee olemaan vain yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Kun kävelee väliaikaiselta sillalta kohti metroasemaa, tulee Itäkadun reunalla olemaan vain yksi pylväs suojatien vasemmalla puolella ja painonappi sekä summeri tulevat tähän pylvääseen. Metroaseman suunnalta tultaessa pylväsmuutoksia ei tule, eli kadun reunassa on nykyinen pylväs suojatien vasemmassa reunassa ja painonappi ja summeri ovat siinä.

Marjaniementien päässä väliaikainen silta loppuu puistoon, josta liitteenä olevan suunnitelman mukaan johtaa käsijohde Marjaniementien ylittävälle ääniopastetulle suojatielle. Suojatie ei säily nykyisellä paikallaan vaan se siirtyy noin 15 metriä etelämmäksi. Työmaan suunnitelman mukaan Iiriksen puolella suojatielle johtaa kadun reunassa käsijohde. Suojatie tulee jatkossakin olemaan kaksiosainen, mutta pohjoiseen ajavilla on suojatien kohdalla vain yksi ajokaista. Etelään ajavilla on myös yksi ajokaista ja lisäksi kadun reunassa on pysäköintiä. Myös tälle suojatielle tulee pylväsmuutoksia nykyiseen suojatiehen verrattuna. Kun ollaan menossa Iirikseltä metroaseman suuntaan, tulee kadun reunalla olemaan vain yksi pylväs suojatien vasemmalla puolella ja painonappi sekä summeri tulevat tähän pylvääseen. Keskikorokkeella on kaksi pylvästä ja metroaseman suuntaan käveltäessä painonappi sekä summeri ovat oikealla puolella olevassa pylväässä. Myös metroasemalta päin tultaessa kadun reunalla tulee olemaan vain yksi pylväs suojatien vasemmalla puolella ja painonappi ja summeri tulevat siihen.

Viikolla 24, kun uusia järjestelyjä rakennetaan, tulee varmasti olemaan katkos valojen toiminnassa. Tarkka päivä ei ole tiedossa, mutta toivottavasti katkos ei ole pitkä.