Tiedote 21.9.2012
Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton liit­to­val­tuus­to vaa­tii:

Älkää sul­ke­ko nä­kö­vam­mai­sia yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­le!

Näkövammaisten Keskusliitto (NKL) on saanut tähän saakka Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) 220 000 euron avustuksen tietokonelainaamon laite- ja ohjelmistohankintoihin tietokoneiden lainauspalvelua varten. Tänä vuonna avustusta leikattiin, ja RAY:n mukaan tietokoneiden lainauspalvelua ei jatkossa avusteta. Haluaako RAY romuttaa näkövammaisten tiedonsaantia?

Näkövammaisten Keskusliiton liittovaltuusto vaatii, että rahoitusta jatketaan - näkövammaisillakin on oikeus olla yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Vaatimustaan vauhdittaakseen näkövammaiset ihmiset ovat avanneet netissä nimiadressin sekä näkövammaisille että suurelle yleisölle osoitteessa www.tietoasokeille.net.

Näkövammaisten Keskusliitto on ylläpitänyt vuodesta 1997 lähtien tietokonelainaamoa, jolla on tänä päivänä yli 1600 asiakasta. Toiminnan pääsisältönä on vuokrata tietokone sellaisille näkövammaisille, jotka eivät ole voineet saada sitä yhteiskunnan rahoittamana. Tietokoneeseen tarvittavat apuvälineet asiakas on saanut joko terveydenhuollon kautta tai myös ne on voitu tarvittaessa myöntää lainaamosta. Enemmistö näkövammaisista on hyvin vähävaraisia, koko elämänsä perustoimeentulon varassa eläviä ihmisiä. Tietokoneen hankinta pienestä eläkkeestä on heille useimmiten ylivoimaista.

Tietokone apuvälineineen merkitsee näkövammaiselle ihmiselle enemmän kuin muille, se on näkövammaiselle elämänhallinnan väline. Se on mm. sanomalehti, kirja, puhelinluettelo, käyttöohjeet, kynä ja paperi. Näkövammaisella ei ole tämän tyyppiseen tiedonhallintaan yleensä vaihtoehtoja ja tietokone apuvälineineen on edelleen useimmiten edullisempi ja nopeampi keino kuin avustaja tai tiedonmuuntoprosessit.

Käy allekirjoittamassa vetoomus osoitteessa www.tietoasokeille.net!

Lisätietoja: järjestöjohtaja Merja Heikkonen, p. 050 383 5226, merja.heikkonen@nkl.fi.