Ve­too­mus al­le­kir­joi­tet­ta­va­na in­ter­ne­tis­sä

Nä­kö­vam­mais­ten ase­ma tie­toyh­teis­kun­nan jä­se­ni­nä tur­vat­ta­va!

Näkövammaisten Keskusliitto kerää näkövammaisten tietokoneen käyttäjien aloitteesta nimiä vetoomukseen, jolla RAY:n päättäjille osoitetaan tietokoneen ja sen apuvälineiden tärkeys näkövammaisille ihmisille. Tietokone apuvälineineen mahdollistaa tietojen haun verkosta ja useimpien sellaisten lehtien ja kirjojen lukemisen, jotka näkevät pystyvät lukemaan paperilta.

Näkövammaisten Keskusliitto on ylläpitänyt RAY:n tuella tietokonelainaamoa vuodesta 1997 lähtien. Sieltä on vuokrattu tietokone ja tarpeelliset apuvälineet niille näkövammaisille ihmisille, jotka eivät opiskele tai ole työssä tai eivät ole saaneet tietokonetta lääkinnällisenä kuntoutuksena ja jotka eivät ole pystyneet hankkimaan sitä itse. Tällä hetkellä asiakkaita on yli 1600.

Vetoomuksessa muistutetaan ensiksi, että maamme noin 80 000 näkövammaisesta ihmisestä valtaosa on eläkeläisiä ja useimmat hyvin pienituloisia. Toiseksi tietokone merkitsee näkövammaiselle tiedonsaannin kannalta enemmän kuin muille ihmisille. tietokone apuvälineineen tuo näkövammaisten ulottuville välttämättömiä tietoja kuten käyttöohjeita ja aikataulutietoja, joiden tuottaminen äänitteeksi tai pistekirjoitukseksi olisi hidasta ja kallista eikä aina edes mahdollista.

Lisäksi tietokone mahdollistaa asioinnin ja kirjallisen kanssakäymisen muiden ihmisten kanssa riippumatta pistekirjoitustaidosta.

Näkövammaiset vetoavat kaikkiin kansalaisiin, jotta he allekirjoittavat tämän vetoomuksen. Vetoomus oli allekirjoitettavana www.tietoasokeille.net -sivuilla heinäkuun loppuun asti. Vetoomus allekirjoituksineen tullaan luovuttamaan RAY:lle elokuussa.


Lisätietoa Näkövammaisten Keskusliitosta:

  • järjestöjohtaja Merja Heikkonen 050 383 5226
  • jäsenpalvelupäällikkö Markku Möttönen 050 596 5021