Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­liit­to jou­tuu so­peut­ta­maan tie­to­ko­nei­den lai­naus­pal­ve­lua

Näkövammaisten Keskusliitto on joutunut sopeuttamaan tietokoneiden lainauspalvelua RAY-avustuksen vähenemisen takia. Keskusliiton hallitus on päättänyt tietokoneiden lainausta koskevista sopeuttamistoimenpiteistä.


Uusia asiakkaista ei voida ottaa toistaiseksi asiakkaita Tietokonelainaamoon. Nykyisten asiakkaiden lainausmaksua korotetaan 100 euroon vuodessa ja
maksua peritään edelleen 5 vuotta. Mikäli asiakas vaihtaa tietokoneen uuteen, vuotuinen lainausmaksu on 140 euroa ja lainausmaksua peritään 4 vuotta.

Lainattava laitteisto sisältää:

  • keskusyksikön
  • näytön
  • näppäimistön
  • hiiren
  • kaiuttimet
  • Windows käyttöjärjestelmän
  • virustorjuntaohjelmiston
  • huollon laitteistovikojen osalta

Tietokone on asennettu käyttövalmiiksi ja on testattu yleisimmillä apuvälineohjelmistoilla. Se sisältää myös Näkövammaisten Keskusliiton Tiedonhallintapalveluiden käyttäjätuen määrittelemät vakioasetukset.

ATK-apuvälineet

Jos asiakas tarvitsee näkövamman vuoksi ATK-apuvälineitä, tulee niitä hakea
keskussairaalan kuntoutusohjauksesta. Asiakkaan pitää hakea samalla
asennusta ja koulutusta apuvälineeseen. Ammatilliseen kuntoutukseen
apuvälineitä haetaan KELA:sta.