Suo­si­tus sil­mä­lää­kä­ri­lau­sun­to­jen laa­ti­mi­seen

Suo­si­tus sil­mä­lää­kä­ri­lau­sun­to­jen laa­ti­mi­seen

Silmälääkäreille on julkaistu suositus, jossa kerrotaan, mitä on otettava huomioon laadittaessa lääkärinlausuntoja näkövammaisia varten. Suosituksen on laatinut Näkövammaisten Keskusliitto ry yhteistyössä Suomen Silmälääkäriyhdistyksen kanssa.

Lääkärintodistuksissa on nykyisin useimmiten oltava perinteisten lääketieteellisten tietojen lisäksi myös kuvaus toiminnallisesta haitasta. Näkövammaisten Keskusliitossa on kokemusta siitä, että palvelujen myöntäminen on usein juuri tästä kuvauksesta kiinni. Siksi Näkövammaisten Keskusliitto halusi tehdä silmälääkäreille ohjeistuksen kuvausta helpottamaan. Ohjeistus on valmisteltu yhteistyössä silmälääkärien kanssa.

Järjestöjohtaja Merja Heikkonen esitteli suositusta Suomen silmälääkäriyhdistyksen koulutuspäivillä perjantaina 26.3. Suositus jaettiin kaikille päivien osallistujille, lähes 300 silmälääkärille.