Py­säk­ki­kuu­lu­tuk­set bus­seis­sa ja ra­ti­kois­sa ei­vät häi­rit­si­si

Tutkimuksesta tukea näkövammaisten vaatimuksille:

Näkövammaiset ovat vaatineet pysäkkikuulutuksia pääkaupunkiseudun busseihin ja raitiovaunuihin vuosien ajan, sillä kuulutukset helpottaisivat näkövammaisten ihmisten itsenäistä liikkumista joukkoliikennevälineissä. Näkövammaisilla on hyviä kokemuksia pysäkkikuulutuksista mm. metro- ja lähijunissa.

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL on suhtautunut kielteisesti näkövammaisten vaatimuksiin, koska sen mielestä pysäkkikuulutukset häiritsisivät muita matkustajia ja kuljettajia. Lisäksi HKL on vedonnut teknisiin ongelmiin. Kuitenkin pysäkkikuulutuksia on käytetty jo vuosia menestyksellisesti monissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa, mutta HKL ei ole näkövammaisjärjestöjen pyynnöistä huolimatta selvittänyt matkustajiensa mielipiteitä.

TNS Gallup haastatteli tammikuussa Näkövammaisten Keskusliiton toimeksiannosta tuhatta 15-79 -vuotiasta suomalaista ja tiedusteli heidän suhtautumistaan pysäkkikuulutuksiin. 91 % haastatelluista piti pysäkkikuulutuksia hyvänä asiana, lähes kaikki (97 %) ymmärsivät kuulutusten tärkeyden näkövammaisille. Lähes kolme neljästä (72 %) arvioi, etteivät kuulutukset häiritsisi lainkaan ja noin joka neljättä (23 %) ne saattaisivat häiritä hiukan. Harvempi kuin yksi kahdestakymmenestä (4 %) vastasi, että kuulutukset häiritsisivät paljon.

Joukkoliikennevälineiden käytön määrällä ei näytä juurikaan olevan vaikutusta tuloksiin: vain 7 % päivittäin joukkoliikennevälineitä käyttävistä kertoi pysäkkikuulutusten häiritsevän paljon.

Lisätietoa antavat

  • jäsenpalvelupäällikkö Markku Möttönen, Näkövammaisten Keskusliitto ry (09) 3960 4655, 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi
  • tiedottaja Ilkka Väisänen, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (09) 3960 5602, ilkka.vaisanen@hun.fi