Tiedote 15.4.2010
Pimé Café an­taa hei­jas­tuk­sia nä­kö­vam­mai­sen nuo­ren elä­mään

Miltä pulla maistuu pimeässä?

Näkövammaiset nuoret järjestävät Pimé Café -kahviloita kevään aikana Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Jokaisessa kahvilassa työskentelee muutama näkövammainen nuori. He toimivat vierailijoiden tarjoilijoina ja oppaina. Pimé Café on täysin pimeä kahvila, joka toimii normaalin kahvilan tavoin. Pientä maksua vastaan on tarjolla kahvia, teetä tai mehua ja pullaa sekä ainutkertainen kokemus erilaisuudesta.

Helsingissä kahvila on avoinna Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä (os. Marjaniementie 74) 6.3. klo 12.00-19.00 sekä 4.4. klo 10.00-16.00

Pilkkopimeä kahvila tarjoaa näkeville siivun äänien, kosketuksen, hajujen ja makujen maailmaa. Astuminen näkövammaisen maailmaan vaatii rohkeutta sekä luottamusta ventovieraaseen ja etenkin omaan itseensä, kun pimeys sulkee tärkeän näköaistin käytettävistä. Pimé Caféssa jokainen voi tutustua kahvin ja pullan äärellä näkövammaisuuteen helposti ja turvallisesti sokeiden ja heikkonäköisten nuorten opastamana.

Näkövammainen kohtaa päivittäin haasteita, joita näkevä ei tule ajatelleeksikaan omassa arjessaan. Jo tavallinen käynti kahvilassa asettaa näkövammaisen nuoren useiden haasteiden eteen: Mistä löydän tiskin? Missä on vapaita pöytiä? Mitä kahvilassa on tarjolla? Ymmärtääkö tarjoilija, että olen näkövammainen? Miten hän suhtautuu minuun? Kynnyskysymyksiksi muodostuvat siis niin ympäristön hahmottamisen vaikeudet kuin yleisesti vallitsevat ennakkoluulot.

Idea Pimé Caféseen syntyi nuorten halusta murtaa näitä ennakkoluuloja ja antaa myös näkeville mahdollisuus tutustua näkövammaisuuden haasteisiin käytännössä.

Jokainen vierailija on tervetullut tutustumaan pimeään maailmaan.

Kahvilat järjestetään Euroopan unionin Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman tuella. Ohjelman yleisinä tavoitteina on muun muassa edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, yhteisvastuullisuutta sekä suvaitsevaisuutta. Hankkeena Pimé Café tahtoo herättää ajatuksia näkövammaisuudesta ja rohkaista kanssakäymistä erilaisten ihmisten välillä.