Ju­na- ja bus­si­mat­kus­ta­jien ase­maan pie­niä pa­ran­nuk­sia

3. joulukuuta voimaan tulleet joukkoliikennelaki ja EU:n rautatievastuuasetus tuovat matkustajille uusia hyvitys- ja korvaustapoja. Kuluttajaviraston mielestä heidän suojansa ja oikeutensa jäävät silti edelleen puolitiehen.

Uusi joukkoliikennelaki (869/2009) koskee linja-autoliikennettä ja osittain myös raideliikennettä. Lain perusteella matkustajat saavat aikaisempaa enemmän tietoa palveluista, niiden muutoksista ja peruutuksista. Liikennöitsijän on myös selvitettävä, miten se käsittelee hinnan palautusta, sopimuksen purkua ja vahingonkorvauksia koskevat valitukset.

Kuluttajavirasto odotti, että laissa olisi määritelty selkeästi matkustajien oikeudet ja liikennöitsijän velvollisuudet. Virasto toivoo, että liikennöitsijät ottaisivat palveluissaan asiakasnäkökulman oma-aloitteisesti huomioon, vaikka laki ei sitä suoraan vaadikaan.

Junien kaukoliikenteen myöhästelystä kärsivien piinaa lieventää puolestaan EU:n rautatievastuuasetus ja siihen liittyvä rautatiekuljetuslain muutos. Asetuksen mukaan matkustajille on kerrottava arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun tiedot viivästyksen pituudesta ovat selvillä.

Jos juna myöhästyy yli 60 minuuttia, VR maksaa matkustajille vakiokorvauksen. Vakiokorvaus on aluksi 25 prosenttia lipun hinnasta ja nousee 50 prosenttiin, kun myöhästyminen kestää yli kaksi tuntia. Matkustajille on myös järjestettävä ateria- ja virvoketarjoilu.

Vakiokorvaukset ja ateriatarjoilu eivät koske pääkaupunkiseudun lähiliikennettä. Mikään ei kuitenkaan estä yrityksiä hyvittämään myöhästymisiä vapaaehtoisesti. Esimerkiksi Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL on luvannut vuoden 2011 alusta maksaa hyvityksen yli 20 minuuttia myöhässä olevista vuoroista.

EU:n rautatievastuuasetus ei kumoa VR:n voimassa olevaa korvausjärjestelmää. Junamatkustaja voi siis edelleen hakea VR:ltä korvausta myöhästymisestä johtuvista ylimääräisistä kuluista, kuten taksimaksuista.