18.11.2013
Hy­vä ko­din­ko­ne nä­kö­vam­mai­sel­le

Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton suo­si­tuk­sia ko­din­ko­nei­den han­kin­taan

Kirsi Ilmarinen, Virpi Peltomaa

Mistä avustusta kodinkoneen hankintaan?

Näkövammaisen henkilön voi olla mahdollista saada tukea kodinkoneiden hankintaan kunnan sosiaalitoimesta vammaispalvelulain perusteella. Lain mukaan vammaiselle henkilölle voidaan korvata puolet päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista. Kodinkoneen hankinnan tulee tukea itsenäistä suoriutumista kotona. Kunta korvaa kustannuksia varaamiensa määrärahojen puitteissa.

Vammaispalvelulain mukaisesti asunnon muutostyönä korvataan asuntoon kiinteästi kuuluvat välineet ja laitteet. Perusteena on, että vammainen henkilö tarvitsee niitä välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Asuntoon kiinteästi kuuluva kodinkone on lähinnä sähköliesi. Asunnon muutostyöt kuuluvat subjektiivisiin oikeuksiin ja muutostöinä korvataan kohtuulliset kustannukset täysimääräisesti.

Kaikkia kodinkoneita koskevat yleissuositukset

Yksilöllisyys

Näkövammaisen henkilön käyttöön tulevan kodinkoneen valinta on aina yksilöllistä. Henkilön toimintakyky ja tarpeet tulee ottaa huomioon, sekä koti johon kodinkone hankitaan. Koska kodinkoneiden mallit ja ominaisuudet muuttuvat jatkuvasti, pitää näkövammaisen aina itse olla mukana liikkeessä kokeilemassa ja valitsemassa kodinkonetta.

Käytettävyys

Tärkein kriteeri kodinkoneen valinnassa on aina käytettävyys. Esimerkiksi turvaominaisuuksien pitää olla sellaisia, että näkövammainen pystyy katkaisemaan mahdollisen äänihälytyksen pois päältä. Ikäihmisillä on kiinnitettävä erityistä huomiota laitteen yksikertaisuuteen ja selkeyteen etenkin jos on muistiongelmia.

Valaistus

Kannattaa huomioida, että kaupassa saattaa olla huomattavasti parempi valaistus kuin paikassa mihin kodinkone kotona laitetaan. Riittävä ja oikein suunniteltu valaistus helpottaa kodinkoneen käyttämistä ja lisää turvallisuutta kotona.

Ohjelmavalitsin

Näkövammaisen itsenäinen toiminta edellyttää laitteita, joissa ei ole hipaisunäppäimiä tai portaattomia säätöjä. Poikkeuksena hipaisunäppäin, jossa on merkkiääni. Hyvä ohjelmavalitsin on selkeä ja kooltaan tarpeeksi suuri.

Hyvässä ohjelmavalitsimessa on
 1. valitsimen asennosta tai äänestä selvästi tunnistettavissa, onko jokin toiminto valittu vai ei
 2. merkinnät ja tekstit tehty isokirjoituksella
 3. epäsymmetrinen muotoilu tai kohomerkintä ja
 4. taustasta poikkeava väri.

Merkkiäänet ja muut erikoistoiminnot

Laitteessa olisi hyvä olla merkkiääniä, jotka ilmoittavat esimerkiksi toimintahäiriöstä tai valitun ajan päättymisestä. Turvallisuutta lisää toiminto, joka tarvittaessa pysäyttää laitteen, jos se aiheuttaa turvallisuusriskin käyttäjälle.

Kohomerkinnät

Laitteisiin voi tehdä kohomerkintöjä esimerkiksi tarratyynyillä tai etikettimuoviin tehtävillä pistemerkinnöillä. Ennen ostopäätöstä kannattaa varmistaa, että laitteessa tai ohjelmavalitsimessa on tilaa kohomerkinnöille.

Kontrastit

Laitteessa olisi hyvä olla erivärisiä osia ja laitteen värin olisi hyvä poiketa käyttöympäristön väristä, koska se helpottaa laitteen havaitsemista ympäristöstä.

Käyttöohjeet

Käyttöohjeiden tulee olla saatavissa näkövammaiselle sopivassa muodossa esimerkiksi isokirjoituksena, pistekirjoituksena, äänitteenä tai sähköisessä muodossa.

Muuta huomioitavaa kodinkoneen hankinnassa:

Sähköliesi

1) Lieden turvalaite (esim. turva-ajastin tai liesivahti)
 • lieteen voi ostaa erillisen turvalaitteen, joka katkaisee liedestä sähkön, jos levy on jäänyt vahingossa päälle
 • kaikkein turvallisimpia ovat täysin automaattiset turvalaiteet, jotka eivät edellytä muutoksia totuttuun lieden käyttötapaan
 • liesivahti pysäyttää vaaratilanteet katkaisemalla liedestä sähköt ja tarvittaessa sammuttaa syttyneen liesipalon (asentaminen vaatii sähköasentajan)
2) Turvaliesi
 • jos uuden lieden hankinta on ajankohtainen, kannattaa valita liesi, jossa on sisäänrakennettuna turvaominaisuus, joka katkaisee liedestä sähkön, jos levy on unohtunut päälle
3) Induktioliesi
 • induktioliesi on turvallinen, koska se ei kuumene ennen kuin sopiva keittoastia on keittoalueella
 • induktioliesien eri mallien käyttöominaisuuksiin kannattaa tutustua huolella ennen ostopäätöstä ja varmistaa sopivuus
4) Keraaminen liesi
 • keraaminen taso saattaa sopia joillekin näkövammaisille, mutta monille keittoalueen löytäminen on vaikeaa

Pesukone

 • asteet ja ohjelmanvalitsin olisi hyvä olla eri säätimissä
 • jos asteet ja ohjelmavalitsin ovat samassa säätimessä, on lämpötilaa ja linkousnopeutta voitava vaihtaa helposti esimerkiksi muun painikkeen kautta
 • huomioitava nukkasihdin puhdistus

Kuivausrumpu

 • huomioitava nukkasihdin, vedenkeruuastian tai kosteudentiivistimen puhdistus
 • sisävalo helpottaa näkyvyyttä
 • ylikuumenemissuoja parantaa turvallisuutta

Astianpesukone

 • huomioitava siivilöiden puhdistus

Kylmälaitteet

 • pakastimen laatikoiden pohjien tulisi olla umpinaisia
 • pakastimessa tilaa jakavat lokerot ja laatikot helpottavat käyttöä

Kahvinkeitin

 • automaattinen virrankatkaisu välttämätön
 • kannattaa kiinnittää huomiota kahvinkeittimen helppokäyttöisyyteen ja puhdistukseen

Silitysrauta

 • automaattinen virrankatkaisu välttämätön
 • höyrysilitysraudassa vesisäiliön olisi hyvä olla irrotettava

Lisätietoja:

Näkövammaisten Keskusliiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat puh. 09 396 041

Hyödyllisiä linkkejä