Lausunto 10.9.2015
Asia: Yleis­ra­dion hal­lin­to­neu­vos­ton ker­to­mus edus­kun­nal­le yh­tiön toi­min­nas­ta vuon­na 2014

Vii­te: Lau­sun­to­pyyn­tö K 8/2015 vp

Näkövammaisten Keskusliitto ry

 
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta
LIV@eduskunta.fi

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Yleisradion toiminnasta vuodelta 2014.
 
Näkövammaisten Keskusliitto on huolestunut näkövammaisten ihmisten asemasta Ylen palvelujen käyttäjinä. Yle-veron käyttöönoton yhteydessä heräteltiin toiveita siitä, että myös näkövammaisten palvelujen kehittämiseen kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota.
 
Näkövammaiset Yleisradion asiakkaat ovat antaneet runsaasti kriittistä palautetta Ylen televisio- ja internetpalvelujen teknisestä toteutuksesta. Äänitekstitys vieraskielisissä ohjelmissa toimii pääosin hyvin, mutta edelleen suurena puutteena koetaan uutis- ja ajankohtaislähetysten vieraskielisten osuuksien jääminen äänitekstityksen ulkopuolelle. Televisiouutiset ovat myös näkövammaisille tärkeä tiedonlähde. Ruudussa näkyvä käännösteksti ei kuitenkaan tule puheena ulos, ja tärkeää informaatiota jää saamatta. Yleisradio on panostanut viime vuosina mm. teknisesti vaativaan teräväpiirtotekniikkaan ja uudistanut uutisstudioitaan, mutta näkövammaisten kohtuulliset vaatimukset äänitekstityksen lisäämisestä jäävät vuosi toisensa perään toteuttamatta teknisiin vaikeuksiin vedoten.
 
Heikkonäköiset ja kasvava ikääntyneiden joukko kaipaavat myös suurempaa tekstifonttia ja parempaa värikontrastia ohjelmatekstityksiin.
 
Ylen strategia painottaa internetin merkitystä ohjelmien jakeluväylänä. Yle Areena on hieno ja joustava palvelumuoto. Myös yhä useammat näkövammaiset ja ikääntyneet ihmiset käyttävät verkkopalveluja. Areenan tekninen toteutus ei kuitenkaan huomioi kovin hyvin apuvälinekäyttäjiä.
Esteettömyys- ja saavutettavuus kriteerit ja käytettävyys tulisi ottaa paremmin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vakavin puute koetaan Areenan vieraskielisissä ohjelmavideoissa, joista puuttuu kokonaan äänitekstitys toisin kuin vieraskielisissä televisio-lähetyksissä. Äänitekstityksen puuttuminen haittaa näkövammaisten lisäksi myös muita lukemisesteisiä ihmisiä.
 
Kertomuksessaan Yleisradio ilmoittaa tavoitteena olevan yksi kuvailutulkattu ohjelma vuodessa. Mielestämme tavoite on kovin vaatimaton. Suosittujen kotimaisten tv-sarjojen saaminen kuvailutulkkauksen piiriin parantaisi merkittävästi näkövammaisten mahdollisuuksia pysyä ohjelmien juonessa mukana.
 
Näkövammaisten Keskusliitto edellyttää, että näkövammaiset ihmiset otetaan paremmin huomioon Ylen televisio- ja internetpalveluissa ja että Yle toteuttaa tältäkin osin julkisen palvelun tehtävänsä.
 
Lisätietoja antaa Teuvo Heikkonen, 050 596 5002, teuvo.heikkonen@nkl.fi.
 
Näkövammaisten Keskusliitto ry

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja