Lausunto 15.12.2014
Yh­teys­tie­to­pal­ve­lu­jen tar­jon­taan vel­vol­lis­ten yleis­pal­ve­luy­ri­tys­ten ni­meä­mi­ses­sä nou­da­tet­ta­vas­ta me­net­te­lys­tä

Viestintävirasto
kirjaamo@viestintavirasto.fi

Asia

Yhteystietopalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä
                     
Diaarinumero 1338/921/2014
 
Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua menettelystä, jota Viestintävirasto noudattaa yleispalveluun kuuluvien yhteystietopalvelujen osalta yleispalveluyritysten nimeämistarpeen arvioinnissa sekä nimettävien yleispalveluyritysten valinnassa.
 
Näkövammaisten Keskusliitto pitää erittäin hyvänä, että numero ja puhelinluettelopalvelut on vihdoin otettu yleispalvelun piiriin tietoyhteiskuntakaaren myötä ja nimeämistarpeen arvioinnissa painotetaan tosiasiallista saatavuutta ja esteettömyyttä kaikkien käyttäjäryhmien kannalta. Näkövammaiset ovat eittämättä olleet kaikkein vaikeimmassa asemassa numero- ja puhelinluettelopalveluiden suhteen, kun painettujen luetteloiden käyttö on ollut mahdotonta tai hyvin vaikeaa, sähköiset palvelut suuren näkövammaisryhmän ulottumattomissa ja ainoa kaikille toimiva yhteystietopalvelu, numerotiedotus, hinnoittelunsa puolesta kohtuuttoman kallista pienituloisten näkövammaisten käytettäväksi.
 
Nimeämistarpeen arvioinnissa noudatettavasta menettelystä
 
Näkövammaisten Keskusliiton mielestä arviointimenettely on hyvä ja tasapuolinen. Tärkeitä asioita näkövammaisten kannalta ovat numeropalvelun kohtuuhintaisuus näkövammaisen käyttäjän kannalta, sähköisten luettelopalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus näkövammaisten apuvälineillä sekä yleispalvelusta tiedottaminen. Tämänhetkisen tilanteen valossa Näkövammaisten Keskusliiton mielestä tarve yhden tai useamman yleispalveluyrityksen nimeämiselle valtakunnallisesti on olemassa.
 
Nimettävän yleispalveluyrityksen valinnasta
 
Jos kriteerit täyttäviä vapaaehtoisia yhteystietopalveluyrityksiä on tarjolla yleispalvelun hoitamiseksi, Näkövammaisten Keskusliitto pitää vapaaehtoisen yrityksen valintaa kannatettavana.
 

Näkövammaisten Keskusliitto ry
  
Jukka Tahvanainen                              Teuvo Heikkonen
toimitusjohtaja                                        tiedonsaantijohtaja