Lausunto 14.10.2014
Li­säo­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet

Näkövammaisten Keskusliitto ry
PL 30
00030 IIRIS
09-3960 41

Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
kirjaamo@oph.fi

Opetushallituksen lausuntopyyntö 35/041/2012

Näkövammaisten Keskusliitto ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksensä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista.

Luku 1 lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan lisäopetuksen erityisenä tehtävänä on tarjota opiskelijoille mahdollisuus parantaa edellytyksiään jatko-opintoihin sekä tukea opiskelijoita opintojen jatkamisessa. Tämä edellyttää opiskelijoiden erilaisten lähtökohtien huomioonottamista opetuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa.
 
Osa näkövammaisista käy lisäopetuksen Onerva Mäen koulussa. Heidän lisäopetuksensa tavoitteena on vahvistaa näkövammaisena opiskelijana tarvittavia opiskelutekniikoita, apuvälineiden käyttötaitoja ja muita näkövammaisena opiskelussa ja myöhemmin työelämässä tarvittavia taitoja. Osalla tavoitteena ovat myös jatkosuunnitelmien selkiyttäminen ja/tai perusopetuksen arvosanojen korottaminen. Etenkin näkövammaistaitoihin liittyvät tavoitteet ovat sellaisia, joita näkövammainen nuori ei voi saavuttaa oman kotikuntansa järjestämässä lisäopetuksessa, sillä kunnissa ei ole tarvittavaa osaamista.
 
Näkövammaisilla nuorilla on ollut ongelmia päästä lisäopetukseen Onerva Mäen kouluun. Ongelmat ovat aiheutuneet kotikunnan haluttomuudesta hakea opiskelupaikkaa tai Onerva Mäen koulun lisäopetuspaikkojen täyttymisestä. Näkövammaisten Keskusliitto edellyttää, että näkövammaisten nuorten lisäopetus järjestetään heidän yksilöllisiä tarpeitaan vastaavasti. Lisäopetus ei vastaa tarkoitustaan, ellei näkövammainen nuori voi harjoitella niitä taitoja ja tietoja, joita hän tosiasiassa tarvitsee.

Luku 5 opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin tukeminen

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on lisäopetuksessa tärkeässä roolissa. Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että näkövammaisten nuorten on saatava koulutukseen ja uravalintoihin liittyvää ohjausta yhdenvertaisesti muiden nuorten kanssa. Heille on esiteltävä eri koulutusvaihtoehtoja sekä annettava mahdollisuuksia tutustua työelämään, lukiokursseihin tai ammatillisiin opintoihin samalla tavoin kuin muillekin opiskelijoille. Opinto-ohjaajat voivat käyttää työnsä tukena Näkövammaisten Keskusliitossa olevaa koulutuksen ja työelämän asiantuntemusta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Lisäopetuksessa oppimisen ja koulunkäynnin tuki toteutetaan perusopetuksen kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaisesti. Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että näkövammainen opiskelija tarvitsee lisäopetuksessa samankaltaisia tukitoimia kuin perusopetuksessa. Niiden toteutuminen on taattava, sillä ilman tarkoituksenmukaisia tukitoimia näkövammaisen nuoren lisäopetus ei vastaa tarkoitustaan.

Lisätietoja

koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko[ät]nkl.fi
Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja