Julkaistu 7.10.2016
Lau­sun­to: Yleis­ra­dion te­le­vi­sio-oh­jel­mis­ton tar­jon­ta­ra­ken­teen uu­dis­tuk­sen 2017 en­nak­ko-ar­vioin­ti

Yleisradion hallintoneuvosto
ennakkoarviointi.hallintoneuvosto@yle.fi

Viite: Lausuntopyyntö 21.9.2016 koskien ennakkoarviointia

Asia: Yleisradion televisio-ohjelmiston tarjontarakenteen uudistuksen 2017 ennakko-arviointi

Näkövammaisten liitto ry (NKL) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Ylen televisio-ohjelmiston tarjontarakenteen uudistuksesta näkövammaisten kannalta. Lausunnossamme keskitymme Ylen julkisen palvelun tehtäväosioon.

"Parantaako uudistuksen toteuttaminen Ylen mahdollisuuksia toteuttaa sille asetettuja demokraattisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tehtäviä vai heikentääkö se niitä?"

Näkövammaiset Ylen asiakasryhmänä ovat jääneet lapsipuolen asemaan televisio-ohjelmiin tarvitsemiensa erityispalvelujen toteutuksen suhteen. Äänitekstitystä ei lupauksista huolimatta ole saatu uutis- ja ajankohtaisohjelmien vieraskielisiin osioihin ja kuvailutulkkaus (audio description) on lähes tyystin puuttunut Ylen tarjonnasta. Myös heikkonäköisten kaipaamat tekstitysfontin suurentaminen ja parempi kontrasti on unohdettu.

Näkövammaisten liitto on huolestunut Areenan saavutettavuudesta.
Kun uudistuksella siirretään Ylen ohjelmatarjontaa Areenan suuntaan, Areenan merkitys jakelukanavana korostuu entisestään. Broadcast-ohjelmissa äänitekstitys on toiminut hyvin, mutta Areenassa ei äänitekstitystä tai kuvailutulkkausta ole lainkaan. Niinpä vieraskielisten ohjelmien seuraaminen Areenasta on useimmille näkövammaisille ollut mahdotonta.

Ikääntyneet näkövammaiset eivät usein pysty hyödyntämään tietokoneita tai kosketusnäyttöisiä mobiililaitteita Areenan seuraamiseen. Sen vuoksi broadcast-lähetykset tavallisiin televisiovastaanottimiin saavuttavat paremmin näkövammaiset ihmiset. Myös radion kuunnelmat ja kulttuurisisällöt ovat merkittäviä monille näkövammaisille kuuntelijoille. Mikäli merkittävä osa näistä sisällöistä jaetaan jatkossa vain verkon kautta, monien näkövammaisten mahdollisuudet hyödyntää näitä julkisen palvelun sisältöjä heikkenevät ratkaisevasti.

Tausta-aineistossa todetaan, että "Yle Areenan palvelukehityksessä otetaan jatkuvasti huomioon myös esteettömyysnäkökohdat." Näkövammaisten liitto edellyttää, että näkövammaisille tärkeät erityispalvelut ovat jatkossa saatavilla broadcast-kanavien lisäksi myös Areenan kautta. Myös Areenan käyttöliittymän kehittäminen paremmin apuvälineillä toimivaksi on toteutettava uudistuksen yhteydessä.

Yhteenveto

Näkövammaisten liitto edellyttää, että
-    äänitekstitys toteutetaan uutis- ja ajankohtaisohjelmiin
-    kotimaisen draamatuotannon kuvailutulkkausta lisätään
-    tv-tekstityksen luettavuutta heikkonäköisille parannetaan ja
-    Areenan käyttöliittymä tehdään saavutettavaksi.


Näkövammaisten liitto ry


Teuvo Heikkonen        Iiro Nummela
johtaja                         palvelupäällikkö