Lausunto 26.8.2016
Lau­sun­to yleis­pal­ve­luy­ri­tys­ten ni­meä­mi­ses­tä

Viestintävirasto
kirjaamo@ficora.fi

Asia: Viestintäviraston perustelumuistio Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisestä

Dnro: 1149/921/2016

Näkövammaisten liitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Viestintäviraston laatimasta perustelumuistiosta koskien yleispalveluyritysten nimeämistarvetta ja nimettävien yleispalveluyritysten valintaa.

Tietoyhteiskuntakaaressa taataan näkövammaisille oikeus saada puhelu- ja laajakaistapalveluihin liittyvät laskutus- ja laskujen erittelytiedot saavutettavassa muodossa. Monet näkövammaiset ovat kokeneet hankalaksi nykykäytännön, jossa laskutustiedot ovat sähköpostin liitteenä PDF-tiedostoina tai tutkittavissa palveluntarjoajan verkkosivustolla. Vaikka Viestintävirasto antaa hyviä ohjeita ja suosituksia (M58MPS) saavutettavista tiedostomuodoista ja verkkosivustojen toteutuksesta yrityksille, niitä ei käytännössä juurikaan noudateta. Paperilasku ja laskuerittelyt ovat myös monille näkövammaisille ongelmallisia. Puhelimitse saatava apu ja neuvonta ovat toimivampia ratkaisuja. Ihanteellista olisi, jos näkövammainen asiakas voisi saada laskutukseen liittyvät tiedot halutessaan pistekirjoituksella tai äänitteenä.

Yleispalveluun liittyvä palveluista tiedottamisvelvollisuus on jäänyt vähälle huomiolle. Tieto on vaikeasti löydettävissä, ja erityisryhmien palveluita on osattava erikseen kysyä palvelun tarjoajilta.

Äänikirjojen kuuntelu verkon kautta yleistyy nopeasti. Kokemuksemme mukaan lähinnä maan itä- ja pohjoisosissa on ollut vaikeuksia saada langaton laajakaista toimimaan luotettavasti äänikirjojen kuuntelussa. Mielestämme olisi perusteltua laajentaa yleispalvelulla turvattua kuulovammaisten oikeutta viittomakielisiin puheluihin tarvittavaan internetyhteyteen koskemaan myös näkövammaisten äänikirjojen verkkokuuntelua.

Näkövammaisten liitto ry

Jukka Tahvanainen     
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
johtaja