14.12.2016
Lau­sun­to te­le­vi­sio- ja ra­dio­toi­min­nas­ta an­ne­tun val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen muut­ta­mi­ses­ta

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi

Viite: Lausuntopyyntö 5.12.2016 LVM/1997/03/2016

Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Näkövammaisten liitto kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin kantansa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Äänitekstityksen osalta asetusluonnos ei pidä sisällään muutoksia vuoden 2016 tilanteeseen. Näkövammaisten liitto on tyytymätön siihen, että äänitekstityksen osuus yleisen edun ohjelmistojen ohjelmatunneista jäisi ainakin kahden seuraavan vuoden ajaksi nykyiseen 50 %:n tasoon. Liiton näkemyksen mukaan asetuksella tulisi myös uuden ohjelmistotoimilupakauden alkaessa säätää yleisen edun ohjelmistoille asteittain nousevat kiintiöt äänitekstitettyjen ohjelmien osuuksina ohjelmatunneista.

Asetusluonnoksen mukaan kolmasosa äänitekstitetyistä ohjelmista voidaan toteuttaa televisiotoiminnan harjoittajan tilausohjelmapalvelussa. Tosiasiallinen tilanne sekä Yleisradion että yleisen edun ohjelmistojen osalta on se, ettei äänitekstityspalvelua ole vieläkään teknisesti toteutettu tilausohjelmapalveluihin. Ottaen huomioon markkinoilla, kulutuksessa ja teknologiassa tapahtuneet muutokset on erityisen tärkeää, että näkövammaisetkin kansalaiset voisivat seurata vieraskielisiä tv-ohjelmia myös verkon kautta äänitekstitettyinä.

Näkövammaisten liitto on hyvin huolestunut äänitekstityksen jatkuvuudestaMTV3:n ja Nelosen kanavilla, mikäli niillä ei jatkossa ole yleisen edun kanavan statusta. Näkövammaisten ihmisten oikeus tiedonsaantiin ja sananvapauteen kapenee entisestään, mikäli kaupalliset toimijat lopettavat äänitekstityspalvelun. Jatkuvuuden varmistamiseksi tarvittaneen muutoksia tietoyhteiskuntakaareen. Myös Yleisradion passiivisuus kehittää luvattuja näkövammaisille tärkeitä palvelumuotoja, kuten äänitekstityksen liittäminen uutis- ja ajankohtaisohjelmien vieraskielisiin osuuksiin ja tilausohjelmapalveluihin sekä kuvailutulkkauksen lisääminen esim. suosittuihin kotimaisiin tv-sarjoihin, vaatinee lain muuttamista. Toisaalta Valtioneuvosto voi liittää ohjelmistotoimilupaan ohjelmatoimintaa koskevia ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta välttämättömiä ehtoja.

Lisätietoja: johtaja Teuvo Heikkonen, 050 596 5002

Näkövammaisten liitto ry

Teuvo Heikkonen       
johtaja           

Iiro Nummela
palvelupäällikkö