23.12.2016
Lau­sun­to: Rau­ta­tie­jär­jes­tel­män es­teet­tö­myyt­tä kos­ke­van PRM YTE:n kan­sal­li­sen to­teu­tus­suun­ni­tel­man luon­nos

Näkövammaisten liitto ry
PL 30
00030 Iiris

Jouni Karhunen
jouni.karhunen@trafi.fi

Näkövammaisten liitto ry on tutustunut rautatiejärjestelmän esteettömyyttä koskevan PRM YTE:n kansallisen toteutussuunnitelman luonnokseen.

Yleistä

Toteutussuunnitelman taustoissa kerrotaan laajasti liikkumisesteisten tarpeista. Sen sijaan  näkövammaisten ja muiden aistivammaisten tarpeita on käsitelty hyvin lyhyesti. Tätä ei voida pitää riittävänä.

Näkövammaisten liitto huomauttaa, ettei käyttäjien kuuleminen toteutussuunnitelman laatimisessa ole ollut riittävää. Laadinnassa on kuultu vain Invalidiliittoa. On välttämätöntä, että vammaisjärjestöjä kuullaan laajemmin.

Näkövammaisten määrä

Viimeisimpien tietojen mukaan Suomessa on näkövammaisia noin 60.000. Heistä heikkonäköisiä on noin 51.000 ja sokeita noin 9.000. Monet näkövammaiset ovat ikääntyneitä, sillä näkövammaisten keski-ikä on 79 vuotta. Lapsia, nuoria ja työikäisiä on näkövammaisissa hieman yli 10.000.

Näkövammaisten liitto pyytää, että Trafi korjaa toteutussuunnitelmassa olevat numerotiedot. Lisäksi se esittää, että myös muut suunnitelman numerotiedot tarkistetaan, jotta ne vastaavat tämän hetken tilannetta.

Matkustajainformaatio

Näkövammaisten kannalta on välttämätöntä, että koko informaatiojärjestelmä on toteutettu monikanavaisesti. Kaiken matkustajainformaation on oltava saavutettavissa tekstinä, äänenä ja taktiilimuodossa. Taktiilinen muoto tarkoittaa esimerkiksi kohokuvia ja pistekirjoitusta.

Näkövammaisten liitto muistuttaa, että matkustajainformaatiota on kaikki tieto, jota tarvitaan esteettömän matkaketjun aikana matkan valmistelusta ja lipunnosto tapahtumasta itse matkaan ja sen päättymiseen asti. Prosessia on tarkasteltava käyttäjälähtöisesti näkövammaisen ihmisen subjektiivisista tarpeista lähtien, ei sen mukaan, mikä organisaatio tai organisaation alihankkija missäkin kohdassa tuottaa tiettyä osaa matkaketjusta.

Matkaketju

Matka ketjun alussa tärkeimmät vaiheet ovat matkan suunnittelu ja lipunosto. Nämä tehdään usein käyttämällä erilaisia sähköisiä palveluja. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että näiden palvelujen on oltava saavutettavia myös näkövammaisille käyttäjille.

Seuraava tarkasteltava kohta matkaketjussa on liikennevälineen vaihto rautatieliikennepaikalla muusta joukkoliikennevälineestä tai taksista junaan. Tässä näkövammaisten kannalta tärkeitä seikkoja ovat asemalla ja sen läheisyydessä oleva opastus sekä laiturialueiden turvallisuus ja kiitettävä talvikunnossapito. Laiturialueiden on oltava turvallisia myös sokeille käyttäjille. Näin ei ole esimerkiksi Tikkurilan asemalla, jossa laiturialueiden reunojen taktiilivaroituslaattoja ei tunnista valkoisella kepillä. Talviolosuhteissa valkoisella kepillä ei tunnista taktiilivaroituslaattoja tai vastaavia, sillä ne ovat useilla asemilla lumen tai jään alla. Tällöin laiturialueella liikkuminen ei ole turvallista.

Asemalla ja sen läheisyydessä olevaan opastukseen kuuluvat myös asemien staattinen ja sähköinen opastus sekä verkossa oleva reaaliaika informaatio. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä asemien kohokarttoihin, koho-opasteisiin, laituri- ja lattiaopasteisiin, äänimajakoihin sekä laitureilla oleviin taktiilivaroitusalueisiin. Lisäksi kaikki laiturialueen reaaliaikainformaatio tulee saada myös auditiivisesti.

Näkövammaisten liitto huomauttaa, että liikennepaikkojen prosesseja on tarkasteltava myös näkövammaisten ja kuulonäkövammaisten kannalta. Tarkasteltavia seikkoja ovat muun muassa saattaja- ja avustamispalvelujen järjestäminen, saavutettavat lipunmyyntitavat sekä asemilla olevat lipunmyynti- ja jonotusnumeroautomaatit.

Junakaluston osalta näkövammaisten tarpeet liittyvät ensisijassa oikean junan, vaunun ja paikan löytämiseen. On välttämätöntä, että junakaluston matkustusinformaatio on esteetöntä ja monikanavaista. Oikealla asemalla poisjäämisen kannalta on välttämätöntä, että kaikkien asemien nimet kuulutetaan. Näkövammaiselle oleellista tietoa on myös se, millä puolella junan kulkusuuntaan nähden on laituri. Tämä tieto on suositeltavaa kuuluttaa asemille saavuttaessa. Lisäksi on kuulutettava poikkeustilanteet, sillä ilman niiden kuuluttamista näkövammaiset eivät saa tietoa.

Lisätietoja

Esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg, 050 596 5025 ja juha.sylberg@nkl.fi


Näkövammaisten liitto ry

Jukka Tahvanainen       
toimitusjohtaja       

Sari Kokko
järjestöjohtaja