Julkaistu 15.9.2016
Lau­sun­to pos­ti­lain muut­ta­mis­ta kos­ke­vas­ta ar­vio­muis­tios­ta

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi
tomi.lindholm@lvm.fi
joel.karjalainen@lvm.fi

Näkövammaisten liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä LVM:n postilain muuttamiseen liittyvästä arviomuistiosta.

Näkövammaisten liitto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin postilain uudistamisen yhteydessä.

Näkövammaisen lähetys postilaissa

Liitto pitää hyvänä arviomuistioon sisältyvää nykyisen postilain 40 a §:n uudistamisehdotusta pistekirjoituslähetysten osalta. Pistekirjoitusaineistoa voisi lähettää näkövammaiselle maksutta kuka tahansa yksityishenkilö.

Pistekirjoitusta merkittävämpänä sokeainlähetyksenä ovat nykyään kuitenkin äänilehdet ja -kirjat. Vaikka äänijulkaisuja jo nyt välitetään verkon kautta näkövammaisten kuunneltavaksi, jäävät monet, erityisesti ikääntyneet näkövammaiset, ko. käyttötavan ulkopuolelle. Heille tarvitaan jatkossakin mahdollisuus saada äänijulkaisut levykkeille tai muille fyysisille tallennusvälineille tallennettuina ja postitse kotiin lähetettyinä.

Näkövammaisten liitto pitää erittäin tärkeänä, että näkövammaisille lähetettävät äänijulkaisut lähettäjätahosta riippumatta kuuluisivat sokeainlähetyksen ja maksuttomuuden piiriin. Liitto kannattaa säännöksen laajentamisen tarkempaa arviointia hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä.

Postilain 43 pykälän 2 momentin mukaan jakelupaikkaa määriteltäessä voidaan ottaa huomioon paikalliset olosuhteet tai postin saajan iästä tai terveydentilasta johtuvat henkilökohtaiset erityistarpeet. Näkövammaa pidettäneen mainittuna terveydentilasta johtuvana henkilökohtaisena erityistarpeena, mutta selkeämpää olisi, jos näkövamma mainittaisiin pykälän tekstissä. Postiyritysten tulee jatkossakin huolehtia maksutta jakelusta postinsaajan henkilökohtaisten tarpeiden kuten näkövamman vuoksi lähemmäs kuin muille asiakkaille.

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO RY


Teuvo Heikkonen       
johtaja          

Markku Möttönen
järjestöpäällikkö