Lausunto 10.9.2014
Lau­sun­to luon­nok­ses­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si jouk­ko­lii­ken­ne­lain ja eräi­den sii­hen liit­ty­vien la­kien muut­ta­mi­ses­ta

Näkövammaisten Keskusliitto ry
Marjaniementie 74, PL 30 00030 Iiris
p. (09) 396041 f. (09) 39604345

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi

Näkövammaisten Keskusliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esteettömällä joukkoliikenteellä ja takseilla mahdollistetaan vammaisten liikkuminen. Näkövammaisilla on omia erityistarpeita joita tulee ottaa huomioon kun järjestetään heidän liikkumistaan. Liikkuminen on yksi tärkeistä perusoikeuksista ja liikkumisen kautta henkilö voi myös käyttää muita perusoikeuksiaan.

Hallituksen esityksessä esitetään, että taksamittareita saisi asentaa muihinkin kuin takseihin. Tämä on lähtökohtaisesti kannatettavaa, mutta tällöin tulee huolehtia siitä että nämä ns. pikkubussit ja muut kulkuvälineet ovat esteettömiä. Näkövammaisten osalta tulee esimerkiksi huolehtia siitä, että näihin busseihin pääsee opaskoiran kanssa. Samoin tulee myös huolehtia siitä että näkövammainen henkilö saa aina omaan henkilökohtaiseen tilanteeseensa sopivan kulkuvälineen. Pikkubussit eivät esim välttämättä pääse henkilön määränpäähän asti. Näkövammaiselle henkilölle ei riitä, että hän pääsee lähelle määränpäätä, vaan hänen tulee päästä perille asti. Tämä tarkoittaa usein saattajapalvelua, joka tulee siis olla mahdollista myös järjestettäessä kuljetusta pikkubusseilla tai kutsupalveluna.

Näkövammaisten Keskusliitto yhtyy muilta osin Vammaisfoorumin lausuntoon.NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja