Julkaistu 14.10.2016
Lau­sun­to Eu­roo­pan ko­mis­sion eh­do­tuk­sis­ta te­ki­jä­noi­keu­den mo­der­ni­soi­mi­sek­si di­gi­taa­li­sil­la si­sä­mark­ki­noil­la

Näkövammaisten liitto ry
PL 30
00030 Iiris

Opetus- ja kulttuuriministeriö
EU-jakelut.OKM_STM@vnk.fi
copyright@minedu.fi

Viite Lausuntopyyntö Euroopan komission ehdotuksista tekijänoikeuden modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla

Asia: NKL:n lausunto ehdotuksista VIP-asetukseksi ja direktiiviksi (COM(2016) 595 ja COM(2016) 596)

Näkövammaisten liitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston VIP asetukseksi ja direktiiviksi. Asia on näkövammaisten tiedonsaannin kannalta hyvin tärkeä niin EU-maiden sisällä kuin yhteistyössä kolmansien maiden kanssa.

Näkövammaisten liitto on tyytyväinen sekä asetus- että direktiiviehdotuksen sisältöön ja tekstimuotoiluun eikä näe tarvetta muutosehdotuksiin.

Näkövammaisten liitto ry


Timo Kuoppala           Teuvo Heikkonen
vs. järjestöjohtaja        johtaja