Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton lau­sun­to Yleis­ra­dion hal­lin­to­neu­vos­ton ker­to­muk­ses­ta edus­kun­nal­le yh­tiön toi­min­nas­ta vuo­sil­ta 2009 ja 2010

23.2.2012

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Liikenne- ja viestintävaliokunta
LiV@eduskunta.fi

Viite: K 16/2011 vp - asiantuntijalausuntopyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa käsiteltävänä olevasta Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2009 ja 2010.

Kertomuksen kohdassa 3.3 Muut erityispalvelut: ohjelmatekstitykset ja tulkkaukset todetaan "Näkövammaiset ja lukemisesteiset voivat seurata ulkomaisia tv‑sarjoja Ylen suomenkielisen äänitekstityksen avulla, jossa ääni kuuluu synteettisenä. Palvelu toimii kaikilla Ylen kanavilla."

On ilolla todettava, että äänitekstitys on saatu kaikille Ylen kanaville. Palvelu on erittäin tärkeä näkövammaisten kannalta. Valitettavasti äänitekstitystä ei Näkövammaisten Keskusliiton toistuvista pyynnöistä huolimatta ole saatu uutis- ja ajankohtaisohjelmiin, joissa vieraskieliset puheenvuorot näkyvät tekstitettyinä suomeksi, mutta näkövammaiselta jää oleellinen informaatio saamatta ko. puheenvuorojen osalta. Lähetystekniset ongelmat eivät voi olla esteenä vuodesta toiseen näin vakavan puutteen korjaamiseksi.

Samassa kertomuksen 3.3 kohdassa mainitaan myös kuvailutulkkaus. "Uusin palvelu näkövammaisille on kuvailutulkkaus, jossa näköaistin välittämää tietoa kuvataan sanallisesti. Elokuvan kuvailussa välitettävä tieto koskee esimerkiksi henkilöiden ulkonäköä, toimintaa, maisemaa tai lavastusta. Joulukuussa 2010 kuvailutulkattiin tv‑sarja Tauno Tukevan sota. Palvelu on saanut myönteistä palautetta."

Kuvailutulkkauksen avulla näkövammaisten saama informaatio TV-ohjelmasta laajenee merkittävästi, ja tapahtumat, jotka pelkän ohjelmaäänen ja dialogin perusteella jäävät hämäriksi, aukeavat myös näkövammaisille. Kuvailutulkattujen ohjelmien määrä Ylen kanavilla on jäänyt muutamiin kotimaisiin ohjelmauutuuksiin viime vuosina eikä siten määrältään riitä tyydyttämään näkövammaisten erityistarpeita televisio-ohjelmien suhteen. Olisi toivottavaa, että jatkossa kuvailutulkkaus otettaisiin huomioon jo ohjelmien suunnittelussa ja tuotantoprosessissa nykyistä huomattavasti laajemmin.

Kohdassa 5.2 Internetin palvelut esitellään Ylen monipuolista ja runsasta nettipalvelutarjontaa. Näkövammaisen kannalta tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan ole kovin onnistuneita. Esteettömyys/saavutettavuusnäkökohdat on unohdettu toteutuksessa. Esim. mainio Yle Areena on hyvin konstikas apuvälinekäyttäjän kannalta, kun flash-tekniikka mahdollistaa parhaimmillaan vain ohjelmankuuntelun aloittamisen ja lopettamisen, ei lainkaan eteen- / taaksepäin siirtymisiä yms. toimintoja sokealle käyttäjälle. Myöskään äänitekstitys ei toimi Ylen internetsivuilla kuunneltavissa/katsottavissa olevissa TV-ohjelmissa.

Internetpalvelut ovat tärkeä osa Ylen julkisen palvelun toimintaa. Palvelun esteettömyyteen/saavutettavuuteen on jatkossa syytä panostaa aiempaa enemmän. Esim. BBC:n iplayer toistaa haluttaessa nettipalveluun tallennettujen kuvailutulkattujen (audio description) ohjelmien kuvailutulkkausääniraidan.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja