Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to Vam­mais­ten nuor­ten ase­mas­ta yh­teis­kun­ta­ta­kuus­sa

25.1.2012

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Työ- ja elinkeinoministeriö
Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmä

NUORTEN YHTEISKUNTATAKUUN KESKEISET ASIAT

Vammaisfoorumi kiittää työ- ja elinkeinoministeriön nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmää mahdollisuudesta tulla kuulluksi vammaisia nuoria koskevissa asioissa. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Vammaisten nuorten asema yhteiskuntatakuussa

  • Vammaisilla nuorilla tulee olla sama yhdenvertainen oikeus yhteiskuntatakuuseen kuin vammattomillakin nuorilla. Vammaisuus ei saa olla syy jättää nuorta ulkopuolelle, vaan yhteiskuntatakuun on tosiasiassa koskettava jokaista nuorta. Osa vammaisista nuorista saa vamman vuoksi myönnettyä eläkettä. Eläkeläisstatus ei saa estää yhteiskuntatakuun toteuttamista.
  • Koulutustakuun tulee olla keskeinen osa yhteiskuntatakuuta. Vammaisten nuorten kohdalla erityisen kriittisiä ovat koulutuksen nivelvaiheet. Niissä on taattava riittävä tuki ja ohjaus, jotta vammainen nuori on koulutus- ja alavalintoja tehdessään yhdenvertaisessa asemassa muiden nuorten kanssa. Opinto-ohjaajat, ammatinvalinnanohjaajat, TE-toimistojen työntekijät ym. voivat oman työnsä tukena hyödyntää vammaisjärjestöissä olevaa osaamista.
  • Vammaisille nuorille ei tule automaattisesti tarjota kuntoutusta tai esim. pelkkiä avustavia työtehtäviä. On välttämätöntä, että nuori pääsee koulutus-, työ-, työpaja- tms. paikkaan, joka on häntä kiinnostava, tutkinnon suorittaneelle koulutusta ja koulutustasoa vastaava sekä vammaisuus huomioon ottaen soveltuva. Ratkaisujen etsimiseen on paneuduttava huolella myös vammaisten nuorten kohdalla, ja heidän tarpeensa on otettava vakavasti.
  • On olemassa vaara, että vammainen nuori joutuu työkokeilu- ja työharjoittelukierteeseen. Molempia tarvitaan, mutta ne eivät saa olla ainoa ratkaisu vammaisten nuorten työllistämiseen. Kun työkokeiluja ja/tai -harjoitteluja on ollut useita, on nuoren kohdalla panostettava kierteen katkaisemiseen ja esim. varsinaisen työpaikan löytämiseen. Työkokeilujen ja harjoittelujen aikana TE-toimistojen rooli mm. palkkatuesta informoimisessa on tärkeä. Riittävä ja oikein kohdennettu tieto voi auttaa työkokeilun tai -harjoittelun muuttumista työsuhteeksi.
  • Työympäristöjen esteettömyys tarkoittaa mm. fyysisen ympäristön sekä tieto- ja viestintätekniikan esteettömyyttä. Näitä ei saa unohtaa, kun vammaiselle nuorelle haetaan sopivaa ja tarkoituksenmukaista paikkaa koulutuksessa, työssä, työpajassa tai muussa vastaavassa. Tärkeä elementti on työolosuhteiden järjestelytuen kytkeminen yhteiskuntatakuuseen. Työolosuhteiden järjestelytuesta on tiedotettava nykyistä aktiivisemmin sekä työnantajia että työnhakijoita. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä työnantajien kanssa, asenteisiin vaikuttamista, työnantajien konkreettiseen toimintaan vaikuttamista (pelkkä positiivinen asenne vammaisen palkkaamiseen ei riitä) sekä oikeaa tietoa.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri