Lau­sun­to Hel­sin­gin kau­pun­gin es­teet­tö­myys­lin­jauk­siin 2011

Lau­sun­to 23.6.2011

Helsingin kaupunki

Rakennusvirasto

PL 1500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lausuntopyyntö 10.5.2011

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää saamastaan mahdollisuudesta lausua mielipiteensä Helsingin esteettömyyslinjauksiin 2011.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää erittäin tärkeänä, että Helsingin kaupunki määrittelee esteettömyyslinjaukset. Helsingin linjauksilla voi näkemyksemme mukaan olla myös valtakunnallista merkitystä esteettömyyden edistämisessä.

Lausunnossamme haluamme kiinnittää huomion seuraaviin asioihin:

3.1 Yleiset toimintaperiaatteet

Yleisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu mielestämme se, että Helsinki hyödyntää laajasti vammaisjärjestöjen esteettömyystietoa.

Julkisen liikenteen verkoston toimivuus

Näkövammaisten opastavat materiaalit tulee ottaa käyttöön varsinkin sisäyhteyksissä.

Liikennesuunnittelu

Liikenteen valo-opastuksessa tulee lisätä äänimajakoiden käyttöä jo hankesuunnitteluvaiheessa.

3.2.2. Rakennukset

Kaikissa kaupungin hallintorakennuksissa, joissa on asiakaspalvelupiste, tulee olla esteetön, selkeästi hahmotettava ääniopasteella varustettu sisäänkäynti.

Muuta huomioitavaa esteettömyydestä

Näkövammaisten Keskusliitto haluaa edelleen kiinnittää Helsingin kaupungin huomion joukkoliikenteen esteettömyyden kehittämiseen. Mielestämme tästä pitäisi tehdä Helsingin esteettömyystyön kärkihanke. Joukkoliikennevälineissä tulee ottaa käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla pysäkkikuulutusjärjestelmä metron ja lähijunaliikenteen tapaan.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Esko Jantunen Merja Heikkonen

puheenjohtaja järjestöjohtaja