Lau­sun­to kan­sa­lai­sa­loi­te­työ­ryh­män mie­tin­nös­tä

13.6.2011

Oikeusministeriö
oikeusministeriö@om.fi

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua kansalaisaloite-työryhmän mietinnöstä.

Pidämme kansalaisaloitteen saamista erittäin tärkeänä ja demokratiaa vahvis-tavana toimenpiteenä.

Kansalaisaloitetyöryhmä on päätynyt esityksessään pääsääntöisesti niihin ehdotuksiin, joita Näkövammaisten Keskusliittokin on aikaisemmassa lausunnossaan kannattanut.

Se, mihin haluamme kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota, on tiedonsaannin esteettömyys. Kaikissa eri vaiheissa pitää olla varmistettuna se, että kaikki tieto on saatavissa myös esteettömässä muodossa. Esimerkiksi tietokoneilla luettava tieto ja esimerkiksi nimienkeruu pitää olla toteutettu niin, että apuvälineillä (ruudunlukuohjelma, pistenäyttö) voidaan tekstiä lukea.

Kannatamme tehtyä luonnosta hallituksen esitykseksi sillä poikkeuksella, että mielestämme aloitteen tekijät eivät voi päättää aloitteen peruuttamisesta. He ovat keränneet aloitteelle 50.000 kannattajaa, jotka ovat kannattaneet aloitetta ja toimineet sen puolesta, että se viedään eduskunnan käsiteltäväksi. Tästä syystä aloitteen tekijät eivät voi yksin päättää siitä, että aloite peruutettaisiin.

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja

Lisätiedot: oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, 050 550 8899, liisa.murto@nkl.fi