NKL:n lau­sun­to tak­sin­kul­jet­ta­jien am­mat­ti­pä­te­vyys­vaa­ti­muk­sis­ta

Lausunto 25.1.2008
Liikenne- ja viestintäministeriö

LAUSUNTO LUONNOKSEEN HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYS­VAATIMUKSIIN LIITTYVISTÄ MUUTOKSISTA ERÄISIIN LAKEIHIN SEKÄ LAIKSI KUORMA- JA LINJA-AUTON KULJET­TAJIEN AMMATTI­PÄTEVYYDESTÄ ANNETUN LAIN JA TIELIIKENNELAIN MUUTTAMISEKSI

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää saamastaan mahdollisuudesta lausua näkemyksensä käsiteltävänä olevaan asiaan. Pitäydymme lausunnossamme taksinkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksiin liittyviin muutoksiin.

Liiton on helppo yhtyä monilta osin luonnoksessa esitettyihin taksikuljettajan ammattipätevyysvaatimusten muutosesityksiin. Erityisesti tuemme sitä, että taksinkuljettajan ammattipätevyysvaatimukset sijoitetaan lakiin, jossa säädetään kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä ja että lain nimike tarkistetaan vastaamaan muutosta. Pidämme kannatettavana myös koulutuksen pakollisuutta ja yhtenäisen koulutusvaatimuksen asettamista.
Koulutuksen pakollisuutta ja yhtenäistämistä voidaan perustella mm. taksien asiakaskunnan erilaisilla tarpeilla. Parhaat tulokset saavutetaan määrämuotoisella koulutuksella ja siihen liittyvällä kokeella.

Luonnoksessa esitetään, että taksinkuljettajan jatkokoulutus olisi pakollista vähintään yksi päivä viidessä vuodessa. Kannatamme jatkokoulutuksen pakollisuutta, mutta sen määrä ei ole mielestämme riittävä. Ehdotammekin, että jatkokoulutusta pitäisi saada vähintään yksi päivä kolmessa vuodessa.

Kuljettajan sopivuutta arvioitaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää seikkoihin, joilla on vaikutusta kuljetuksen ja liikenteen turvallisuuteen sekä asiakaspalvelusuhteen luotettavuuteen. Näkövammaisten osalta korostuvat vaatimukset kuljettajan palveluasenteelle, hyvälle suomen kielen taidolle ja luotettavuudelle. Ulkomaalaistaustaisten kuljettajien lisääntyessä ei voi olla liikaa korostamatta alalla vaadittavaa kielitaitoa. Taksinkuljettajalla tulisi olla myös terveydelliset edellytykset kuljettaa näkövammaista opaskoirankäyttäjää. Nykyisessä taksintilausjärjestelmässä opaskoira rinnastuu lemmikkieläimeen, järjestelmää tulisi muuttaa siten, että siinä erotettaisiin opaskoiraa käyttävä asiakas lemmikkieläintä kuljettavasta asiakkaasta.

Kehittyneistä navigointijärjestelmistä huolimatta taksinkuljettajilta tulee vaatia riittävä paikallistuntemus, toisaalta myös navigointijärjestelmän käytön hallinta. Asiakkaalta ei voida edellyttää reittituntemusta, erityisesti asia korostuu näkövammaisten kohdalla.

Lisätietoja antaa jäsenpalvelupäällikkö Markku Möttönen, p. (09) 3960 4655, 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi .

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja