Eri­kois­sai­raan­hoi­don apu­vä­li­ne­pal­ve­lun pe­rus­teet

Lausunto 20.12.2004

Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveysprojekti
Projektisihteeri Martta Palmunen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tampereen yliopistollinen sairaala
Leena Autio
Aarne Ylinen

Näkövammaisten Keskusliitto ry on voinut tutustua erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelun perusteista 29.11.2004 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä laadittuun ehdotukseen. Tähän ehdotukseen on erinomaisella tavalla sisällytetty suurin osa niistä keskeisistä täydentävistä seikoista, joita lausunnossamme 28.10.2004 sosiaali- ja terveysministeriölle olemme esittäneet.

Ehdotusversiossa (29.11.2004, s. 23) esitetään kuitenkin perusterveydenhuollon vastuulle kuuluvaksi mm. Talks-puheohjelmat. Nämä puheohjelmat edustavat uuteen teknologiaan perustuvia apuvälineitä. Apuvälineteknologian jatkuva ja nopea kehittyminen edellyttää erityisasiantuntemusta ja apuvälinealan kehityksen jatkuvaa seuraamista, jolloin luonteva ja perusteltu kaikkien uuteen teknologiaan perustuvien vaativien apuvälinepalvelujen järjestämistaho on erikoissairaanhoito perusterveydenhuollon sijaan. Keskittämällä uuteen teknologiaan perustuvat apuvälinepalvelut erikoissairaanhoitoon voidaan tehokkaasti varmistaa myös palvelujen alueellinen yhdenvertaisuus.

Näistä syistä Näkövammaisten Keskusliitto ry esittää, että erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelujen perusteita koskevaa ehdotusta muutetaan siten, että Talks-puheohjelmat ja muut uuteen teknologiaan perustuvat apuvälinepalvelut esitetään ehdotuksessa keskitettäväksi erikoissairaanhoidon vastuulle.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja