Lau­sun­to Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton pää­tök­ses­tä alus­ten hen­gen­pe­las­tus­lait­teis­ta

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Lausunto 10.2.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto
Ann-Christine Kivelä

Näkövammaisten Keskusliitto ry pyytää saada lausua Liikenteen turvallisuusviraston päätöksestä alusten hengenpelastuslaitteista. Näkövammaisten Keskusliitto pitää esitettyä päätöstä lähtökohtaisesti hyvänä. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota muutamaan kohtaan erityisesti näkövammaisten matkustajien kannalta.

Päätöksen kohdassa 11 on määräykset hälytysluetteloista. Hälytysluettelossa tulisi olla ohjeet myös siitä, miten huomioidaan näkövammaisten ja liikuntavammaisten henkilöiden vamman aiheuttamat rajoitteet ja vaatimukset hätätilanteissa.

Päätöksen kohdassa 12 on määräykset hätätilanneohjeista matkustajille. Matkustajille on tämän mukaisesti annettava ohjeet hätätilanteen varalta ja ohjeet tulee kiinnittää näkyville paikoille hytteihin ja matkustajatiloihin. Nämä, samoin kuin ohjeet pelastusliiveihin pukeutumisesta, pitää olla saatavissa myös pistekirjoituksella, jotta myös näkövammaisilla on mahdollisuus tutustua niihin itsenäisesti.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja